Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:27 (Data juliańska: 2458944.144)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.11°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd


   Raport nr. 4/6/2012

Średnia względna liczba Wolfa w czerwcu wyniosła 71,79 a średnia względna liczba plamotwórcza SN 59,43

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1102769513317577325140
2123701011383185552263239
31125811127117194833275143
4b/wb/w1296109202032287370
5b/wb/w139110921340297981
614911314945222003091102
7105611510011123121131b/wb/w
8845016858424122
OBSERWATORZY:

Krystyna Wirkus (15) Jerzy Zagrodnik (22) Yuri Zakharov (12) Tadeusz Figiel (2)
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4/6/2012


   Raport nr. 3/05/2012

Uśrednione Liczby Wolfa (R) oraz liczby plamotwórczej aktywności (SN) Słońca za miesiąc Maj 2012 Względna średnia miesięczna liczba Wolfa ( R ) za maj wyniosła -71,607 a liczba plamotwórczej aktywności( SN )- wyniosła - 73,074 gdzie dla R to 28 dni obserwacyjnych a SN to 27 dni obserwacyjnych

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1684597510117100104256544
25549107198188099265450
378361174931987116276555
4733112751042099107288188
571b/w13b/wb/w2110080296973
6266214106116226161306884
7474715b/wb/w235852318060
8588116b/wb/w246137
OBSERWATORZY:

Krystyna Wirkus (23) Małgorzata Kurek (1) Jerzy Zagrodnik (22) Piotr Wirkus (1) Tadeusz Figiel (15) Piotr Skorupski (9)
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3/05/2012


   Raport nr. 2/04/2012

Uśrednione liczby Wolfa obserwatorów SOS w miesiącu kwiecień kształtowały się następująco:

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
134b/w911b/w1771b/w2575.5b/w
266b/w1023b/w1896b/w2689.5b/w
355b/w1121.7b/w1984b/w2786,7b/w
450b/w12b/wb/w20112b/w2870.7b/w
536b/w1341b/w21111.5b/w2970.7b/w
646b/w1458b/w22118.5b/w3090b/w
711b/w15b/wb/w2396.5b/w31b/wb/w
8b/wb/w16b/wb/w2486b/w
OBSERWATORZY:

Jerzy Zagrodnik (20) Krystyna Wirkus (18) Tadeusz Figiel (8) Piotr Wirkus (1)
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2/04/2012


   Raport nr. 1/03/2012

Uśrednione liczby Wolfa obserwatorów SOS w miesiącu marcu kształtowały się następująco:

DataRSNDataRSNDataRSNDataRSN
1b/wb/w9b/wb/w1764,5b/w2546,7b/w
224b/w1069b/w1841,7b/w2649,5b/w
352b/w1194b/w1957b/w2752,7b/w
453,3b/w1265b/w2059b/w2868b/w
575b/w13b/wb/w2151b/w2980b/w
685,5b/w1479b/w2240,5b/w3037b/w
768,7b/w1569b/w2336,5b/w31b/wb/w
871,3b/w1684b/w2454b/w
OBSERWATORZY:

Jerzy Zagrodnik (23) Krystyna Wirkus (19) Tadeusz Figiel (5) Małgorzata Kurek(4) Piotr Wirkus (1)
R     SN
R0
R50
R100
R150
200
250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1/03/2012

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 >>