Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:37 (Data juliańska: 2459116.026)
P= 25.31°   Bo= 7.01°   Lo= 151.60°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
ARTYKUŁY

SŁOŃCE – PRAWO SŁONECZNE cz.(9/55)
25-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – PRAWO SŁONECZNE cz.(9/55) Prowadzeniem obserwacji Słońca coraz bardziej interesowało astronomów m/n F. Sporera prowadził on  podobne obserwacje jakie wykonywał Wolf i Carrigton.  F. Sporer ustanowił pewne prawo słoneczne, które brzmi następująco: …” na początku każdego cyklu aktywności plamy pojawiają się w wyższych szerokościach heliograficznych ; w miarę upływu czasu pojawiają się  już coraz w niższych szerokościach, a na koniec w pobliżu równika”… . Trzeba zauważyć, że za nim znikają plamy starego cyklu już w większych szerokościach powstają plamy nowego cyklu, kolejne cykle ze sobą się zazębiają.  Astronom był dobrym obserwatorem Słońca i dobrze zaobserwował, liczba plam na półkuli północnej oczywiście chodzi tutaj o wartości średnie są równe liczbie na półkuli południowej( ale nie zawsze). Po ustaleniu prawa słonecznego astronom  zajmował się zagadnieniem czym są plamy.  Astronomowie obserwując Słonce w XIX wieku są już przekonani,  plamy to  zagłębienia jego powierzchni.  F. Howlett (1820-1907) analizując  wykonane rysunki i przeglądając dziesiątki fotografii plam słonecznych odrzuca zagłębienia słoneczne. Swoją  opinię opublikował pod koniec XIX wieku podważa wysuniętą teorię angielskiego astronoma Aleksandra Wilsona. Wilson w 1769 roku stwierdził obserwując Słońce plamy które pojawiają się na brzegach tarczy sło[...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE – OBSERWACJA OGROMEJ PLAMY cz. (8/55)
18-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – OBSERWACJA OGROMEJ PLAMY cz. (8/55).   Innym znakomitym obserwatorem Słońca był szkocki astronom H.C. Carrington (1826-1875). Astronom był świadkiem wydarzenia jakie rozegrało się na powierzchni Słońca mianowicie 1 września 1859 roku 5 minutowego pojaśnienia, które miało  formę wybuchu. Po paru dniach w okolicach koło podbiegunowego pojawiła się przeogromna zorza polarna co było związane z zaburzeniem ziemskiego pola magnetycznego. Obserwacje jaką dokonał Carrington potwierdzili inni astronomowie. Astronom w tym czasie obserwując  Słońce wykonał też rysunek dużej plamy słonecznej, która widoczna była  na jego tarczy. Podobne zjawisko Carrington i inni astronomowie obserwowali w październiku 1864 roku. W maju 1892 roku doszło do potężnego rozbłyski, którego efektem było zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego. Wracając do Carringtona należy poświęcić mu kilku zdań uwagi ponieważ badał i wyznaczał obrót naszej dziennej gwiazdy. Wybrał podczas maksymalnej aktywności Słońca jak zachodziła w tym okresie czasu grupy plam. Obserwując ją systematyczne  codziennie odmierzył czas po jakim czasie znowu te same grupy pojawiły się w tym samym miejscu w stosunku do Ziem. Plamy,  które znajdowały się  bliżej równika powrót ich nastąpił po 25 dniach  na szerokości 50* 27,5 dni . Na podstawie tego astronom doszedł do wniosku Słońce nie obraca się jako ciało  sztywne[...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE - WSPÓŁCZYNNIK WOLFA cz. (7/55)
15-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE - WSPÓŁCZYNNIK WOLFA cz. (7/55) Przy liczbie Wolfa zastosowano tzw. odpowiedni współczynnik  co on oznacza?. Wolfowi chodziło o ujednolicenie obserwacji ilości grup plam i ilości samych plam ich wartości mnoży np. 0,5 czy 2,0. Do dziś w obserwatorium astronomicznym w Zurichu znajduje się luneta oczywiście odpowiednio przeglądana i konserwowana, którą sam Rudolf Wolf przez nią wykonywał obserwacje. Można powiedzieć stanowi ona  odpowiedni wzorzec  normując wszystkie prowadzone obserwacje plam słonecznych i ich grup. Teraz od niezależnych  prowadzonych  obserwacji powierzchni Słońca przez innych obserwatorów należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla każdego innego instrumentu astronomicznego przez, który dany obserwator  wykonuje swoją obserwację. Chodzi tutaj ,żeby średnia faktyczna ilość plam i ich grup czyli tzw. liczba Wolfa nie odbiegała od normy. Dlaczego ?  ponieważ większym teleskopem o większym obiektywie jesteśmy w stanie naliczyć większą liczbę  ilości  grup i plam niż stosując mniejszy. Teraz kiedy porównamy ilość plam do instrumentu wzorcowego jakim jest luneta w obserwatorium zuryskim zaobserwowano przez nią  grupy i plam stosujemy  odpowiednie współczynniki. Prowadząc systematyczne obserwacje wyliczając liczbę Wolfa do średniej ich wartości umieszczając je na wykresie odczytamy cykliczne zamiany wartości liczb będące  cykliczny[...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE – LICZBA WOLFA cz. (6/55)
11-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – LICZBA WOLFA cz. (6/55) Rudolf Wolf (1816 -1893) był szwajcarskim astronomem i Dyrektorem w Obserwatorium Astronomicznym w Zurichu. Należał do znakomitego obserwatora Słońca, które obserwacje przez niego prowadzone pochłaniały jego do końca. Każda obserwacja prowadzona przez innych astronomów w jego czasach jak i przeszłości nie mogła przejść uwadze. Z historycznych zapisków obserwacji Słońca prowadzonych sprzed 150 czy 200 lat przed nim dokładnie analizował i skrupulatnie liczył. Cofnął się do 1610 roku przeglądają rożne dzienniki obserwacyjne wywnioskował , okres pojawiania się maksymalnej liczby plam wynosi średnio 11,1 lat. Wolf zdawał sobie dobrze sprawę, że dzienniki i zapiski nie odzwierciedlają poprawnych wyników obserwacji. Miał w ręku dość bogaty materiał obserwacyjny ale pragnął aby okres 11,1 letni aktywności słonecznej faktycznie był potwierdzony. Wiedział dobrze o tym każdy kto dysponuje większym teleskopem czy lunetą wyniki obserwacyjne plam słonecznych będą dokładniejsze niż to dokonuje się mniejszym przyrządem astronomicznym. Wymyślił i opracował prosty jednolity sposób wykonywania obserwacji plam słonecznych. W zapiskach i bezpośredni także swoich prowadzonych obserwacji Rudolf Wolf doszedł do wniosku występują takie miesiące kiedy nie ma ani jednej plamy. Po pewnym czasie znowu się pojawiają i ich ilość osiąga liczbę maksymalną. Astronom wprowadził charakterystykę plam pod względem występujących grup [...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE - GRANULACJE, STAŁA SŁONECZNA. cz.(5/55)
07-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE - GRANULACJE, STAŁA SŁONECZNA. cz.(5/55) Zjawisko granulacji ziarnistej powierzchni Słońca po raz pierwszy zaobserwowano już w połowie XVIII wieku w 1748 roku przez nijakiego optyka Shorta. Granule trównież obserwował Herschel, który je przedstawił i opisywał. Bardziej szczegółowe ich obserwacje wykazał Samuel Heinrich Schwab w 1831 roku , rok jednak wcześniej Dewis, który już obserwował wielkie granule na powierzchni tarczy słonecznej. Słońce z upływem czasu i obserwacji coraz bardziej odkrywało przed astronomami swoje tajemnice. Już w latach 30-tych XIX wieku sir John Herschel dokonał pierwszych fizycznych pomiarów natężenia energii słonecznej. Kilka miesięcy po dokonywanych pomiarach zjawisko powtórnie powtórzył francuski fizyk Pouillet uzyskując ten sam wynik. Chodzi tu o tzw. stałą słoneczną . troszkę ona się różniła od współczesnych pomiarów , która wynosi oko 1,4 cal/cm^2 . Błąd pomiarów uczonych tych z XIX wieku wynosił 2% .Pod koniec XIX wieku lata 90-te astronomowie dostali znakomite urządzenie tzw. spektroheliograf za pomocą niego dokonywano fotografii tarczy słonecznej w wybranej barwie. Przyrząd ten potrafił także utrwalać obrazy protuberancji nie czekano na całkowite już zaćmienia Słońca aby móc je obserwować. W dowolnym podczas dnia i momencie badano właściwości fizyczne tych słonecznych „języków” tryskających z powierzchni Słońca. Wspomni[...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE - USTALENIE CYKLU AKTYWNOŚCI (cz. 4/55)
04-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE - USTALENIE CYKLU AKTYWNOŚCI (cz. 4/55) W zapiskach astronoma amatora Samuel Heinrich Schwabe cykl 10 letni odbiegał również od normy. Zdarzyło się, że pomiędzy maksymalnymi wartościami plam słonecznych na powierzchni Słońca ten okres był krótszy i wynosił 7 lat. W drugim przypadku u innych astronomów był znacznie dłuższy aż 16 letni miało to miejsce w latach 1788-1804. W zapiskach kronikarzy chińskich prowadzących obserwacje Słońca od 100 r p.n.e. do czasów średniowiecznych odnotowano kilkadziesiąt obserwacji plam słonecznych. Widoczne one były doskonale gołym okiem w szczególności przy wschodzie i zachodzie Słońca. Okresowość pojawiania się plam słonecznych jak słusznie zauważono synchronizowane były z przekrojami drzew. Tak, tak chodzi właśnie o przekroje drzew po ścięciu zauważone, że okresowe grubość swoich słojów układają się właśnie w cyklu 10-11 letnim. Po słojach można obliczyć wiek drzewa. Warstwy słojów są tak ułożone w okresie aktywności słonecznej przybierają większą warstwę i grubszy rozmiar. Analizą grubości słojów drzew zajmowała się Christian Horrebow pod koniec XVIII wieku. W latach 50-tych XIX wieku z kolei obserwowano zmiany jakie zachodzą w polu magnetycznym Ziemi analizę obserwacji dokonywano na podstawie zórz polarnych. Na takie zaburzenie magnetyczne zwrócił już uwagę niemiecki astronom Johann von Lamont z Monachium. Dokonywanie coraz dokładniejszych obserwacji Słońca w[...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE - PIERWSZE OBSERWACJE cz.(3/55)
30-10-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE PIERWSZE OBSERWACJE cz.(3/55) Obserwacje plam słonecznych przez lunetę rozpoczął niemiecki astronom amator Samuel Heinrich Schwabe (1789-1875) wykorzystując ją tylko do tego celu. Od 1826 roku przeprowadzał systematyczne obserwacje Słońca w swoim obserwatorium Dessau. Był przekonany, że odkryje w pobliżu Słońca nieznaną jeszcze nikomu planetę znajdująca się bliżej niż Merkury. Każdy pogodny dzień liczył plamy na powierzchni Słońca zapisując skrupulatnie w swoim dzienniku obserwacyjnym. Okres obserwacji miłośnika astronomii H. Schwabe obejmuje ponad 40 lat. Na tej podstawie zaobserwowanych i zliczonych plam w różnym przedziale czasu sam dochodzi do prawidłowego wniosku, że liczba plam na tarczy słonecznej zmienia się w przedziale 10 lat osiągając wartość maksymalną. Astronom wyniki w swoich obserwacji zestawił w tablicach z których wynika, że palmy od 1826 roku pojawiały się okresowo. W roku 1828 nie było plam na Słońcu kiedy 5 lat później znowu pojawiły się w większej ilości. Za następne 5 lat w 1838 liczba znowu ich zmalała prawie do zera. Wszystko w obserwacyjnej mrówczej pracy skrupulatnie odnotowywał i w 1851 roku był już pewny, nasza dzienna gwiazda Słońce ma 10 letni cykl aktywności nasilania się plam słonecznych. Z różnych jeszcze wcześniejszych także prowadzonych obserwacji wynikało, całkowity okres pojawiania się plam jest zgodny z obserwacjami prowadzonych przez H. Schwabe. Podkreślić trzeba, że Schwabe prowadził obs[...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE - POZNAWANIE JEGO NATURY cz.(2/55)
25-10-2018 Janusz Bańkowski

Każdy z nas kto zetknął się choćby troszkę astronomią wie dobrze czym jest Słońce. Na początku i przez dłuższy okres historii naszej ludzkości ogólne co wiedziano o Słońcu to  przede wszystkim, że jest jasną oślepiającą kula dająca ciepło. Wiedziano również, że od wschodu do zachodu przemieszczała się po ziemskim nieboskłonie. Dopiero upływa 200 lat kiedy zaczęto pojmować jego prawdziwa fizyczną naturę i zdawano sobie czym jest Słońce i jaka w nim panuje przeogromna moc, energia i siła. W początkowych wykonywanych obserwacjach Słońca skupiano się na wyznaczaniu kontaktów zaćmień tarczy Księżyca z tarczą słoneczną. W miarę rozwoju ludzkiej cywilizacji poznano coraz dokładniejszą służbę czasu, wyznaczanie kontaktów pozwoliło na ulepszanie dokładniejszej teorii ruchu Księżyca. Przełom obserwacyjny Słońca rozpoczął się w latach 40-tych XIX wieku dokładnie w lipcu 1842 roku podczas całkowitego zaćmienia. Obserwacje dokonywali astronomowie, którzy bardziej zwracali uwagę co widać wokół ciemniej tarczy Księżyca w czasie całkowitych zaćmień. Wokół tarczy Księżyca ujawniała się korona słoneczne jasna obwódka aureola w której widoczne były jasne języki protuberancji. Od tego czasu podczas organizowanych wypraw w rejony pasów całkowitych Słońca ekipy astronomów wnikliwie przeprowadzały obserwacje, które powoli pogłębiała wiedzę o nim. W połowie lat XIX wieku astronomowie nie wiedzieli jeszcze cz[...]

ARTYKUŁY

24-10-2018 rok SŁOŃCE cz. (1/55)
24-10-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – JEGO DOBRODZIEJSTWO Wyobraźmy sobie, że żyjemy na Ziemi w tym miejscu gdzie przez dłuższy okres czasu niebo przykrywane jest grubymi chmurami. Dostęp do światła słonecznego jest na tyle skąpy nas otoczenie wokół nas  wydaje nam się szare i ponure.. Czym byłby najwspanialszy widok na niebie gdyby nagle chmury rozstąpiły by się. Nie trzeba nikogo byłoby przekonywać takim widokiem byłoby nasze Słońce. Zapewne byłby to najwspanialszy widok i od razu poczuli byśmy jego ciepło. Świat stałby się żywy,  jasny,  ciepły,  miły,  przyroda ponownie powróciła by do życia. Tak naprawdę dla każdego z nas Słońce ma różne swoje oblicza inne je ma dla dzieci, inne dla malarzy poetów, a inne jeszcze dla naukowców.  Nasza dzienna gwiazda Słońce zwracało na siebie baczną uwagę i to już od zarania ludzkości. Na początku od samych jego prowadzonych obserwacji Słońce, wykorzystywane było do różnych określonych celów. Zjawiska zachodzące związane wprost ze Słońcem niewątpliwie były nim zaćmienia. Kiedy Księżyc ustawia się na jednej linii pomiędzy Ziemią , a Słońcem dochodzi do zaćmienia Słońca. To zjawisko było wykorzystywane prze kapłanów świątyń przeciwko ciemnym masom ludzkim już w starożytnym Egipcie. Kapłani były dobrymi znawcami astronomii obserwacyjnej nieba i znali mechanizm powstawania zaćmień Słońca. Wykorzystując przeciwko ludziom przez zaćmienia osiągali konkretny władczy cel. W sta[...]

ARTYKUŁY

Koszulki naszej sekcji
03-09-2018 Tadeusz Figiel

To dość przełomowy moment w naszej sekcji. Postanowiłem wykonać projekt naszej koszulki. Koszt koszulki to 80 zł. koszulka wykonana jest z bawełny a napisy są drukowane cyfrowo. Być może PTMA dofinansuje nam trochę, więc cena nieco się zmieni. Pragnę aby nasi zagraniczni obserwatorzy: Paco Jimenez Cebrian i Antonio Jesus Zapata Morales otrzymali koszulki za darmo. To jest koszulka męska, damska ma logo na środku. Lista zapisów na koszulki na grupie FB po otzrymaniu zamówionej koszulki na próbę.   [...]

ARTYKUŁY

SŁOŃCE dnia 14-08-2018 rok godz.08:30 UTC nr obserw. 14/144/sie/988
14-08-2018 Janusz Bańkowski

Dobrze, że stan ciszy słonecznej został przerwany. Wczoraj co prawda na wschodnim brzegu tarczy widoczna była pochodnia. Dzisiaj wygenerowała grupę z jedna plamą widoczna doskonale w okularze teleskopu. Liczba Wolfa R = 11 ostatnim razem mogliśmy obserwować 47 dni,  temu w dniu 28 czerwca. Fot.   J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2,   filtr słoneczny ND3.8 + żółty #12 (1,25”, złączka okularowa GSO 80 mm) , soczewka Barlowa 2x aparat EOS 550D. [...]

ARTYKUŁY

Przejście naszej strony na nową bazę
19-02-2018

zniknie zupełnie tzw. Księga Gości. W raportach będą się wyświetlały nasze wykresy słupkowe, a nie tak jak dotychczas liniowe zapożyczone. Główną jednak zmianą będzie przejście na wypełnianie nowych raportów. W związku z tym proszę was koledzy obserwatorzy abyśmy wszyscy stopniowe od marca przechodzili na nowe raporty. Jest to rzecz bardzo prosta i po zalogowaniu należy wejść w swój profil i w górnym menu odszukać okno "Nowe Raporty" Wejść w nie i tam znajdziemy okno" Dodaj Raport" Wpisujemy i klikamy "Wyślij". Zapomniałem o jednej bardzo ważnej kwestii, koniecznie u góry naszego raportu stawiamy znaczek w okienku" Udostępnij" Ważne jest aby starać się wypełniać raporty możliwe na bieżąco. Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel. [...]

ARTYKUŁY

Kalendarz astronomiczny SOS PTMA na 2018 Rok
07-01-2018

 Prezentujemy kilka stron z naszego kalendarza astronomicznego na 2018 rok. Kalendarz wkrótce powinien być wydrukowany. Obecnie zawiera 92 strony a cena będzie podana najpóżniej do 12 stycznia. [...]

ARTYKUŁY

Kalendarz astronomiczny SOS PTMA na 2018 Rok
30-11-2017

Po rozmowie z grafikiem i drukarzem w jednej osobie ustaliliśmy, że drukujemy w formacie A4, zgodnie z większością. Wkrótce jak będzie gotowy kalendarz w pdf. opublikuję listę chętnych na kalendarz. Prawdopodobnie będę już wtedy znał cenę 1 szt.To już będzie drugi nasz kalendarz astronomiczny wydany drukiem. Tym razem jest on przeznaczony nie tylko dla obserwatorów Słońca ale również dla pozostałych miłośników gwieździstego nieba. Znajdziemy w nim: oprócz tradycyjnych zjawisk astronomicznych na każdy dzień, również wzmianki o kometach na 2018 i planetoidach, zaćmienia Słońca, księżyce Jowisza. Jak zwykle dołączamy do kalendarza krótki poradnik obserwacji Słońca. Kalendarz otrzymają tylko ci którzy zamówią i opłacą go z góry, gdyż nie jest on w tym roku sponsorowany. Wkrótce tutaj i na grupie FB SOS PTMA zostanie opublikowana listą chętnych.  [...]

ARTYKUŁY

II Zjazd Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
12-03-2017

Uwaga! W 2018 roku czeka nas II już zjazd naszej sekcji, dlatego już dzisiaj chciałbym wiedzieć ilu będzie uczestników zjazdu? Zjazd odbędzie się w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym pod Krakowem. W tym celu nasza koleżanka i obserwator Słońca Agnieszka Nowak przygotowała dla was ankietę. ankieta Po rozmowie z dyrektorem MOA Panem Dominik Pasternak mogę przekazać wam to co ustaliliśmy. Ośrodek MOA posiada 40 miejsc noclegowych. Do naszej dyspozycji jest 5 domków po 8 miejsc w każdym. Koszt noclegu za dobę wynosi 30 zł.od osoby. Dyrektor zgadza się na miejsce dla sponsora, chodzi o wystawę sprzętu astronomicznego czy fotograficznego. Sam zgłosił również możliwość seansu w planetarium. Nie ma niestety stołówki ale jest możliwość zamówienia kateringu, lub posiłków w restauracji do których jest 10 minut drogi. W razie pogodnej nocy Pan Pasternak zaproponował obserwacje w obserwatorium. W związku z naszymi zjazdami poszukiwaniem i rozmowami ze sponsorami zajmie się dr.Tomasz Książczyk. mający już pewne doświadczenie. Na tą chwilę ( 21 luty)zgłosiło swoją chęć uczestnictwa w II zjeździe SOS PTMA 36 osób. koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel[...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna >>