Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:45 (Data juliańska: 2459116.031)
P= 25.31°   Bo= 7.00°   Lo= 151.54°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
ARTYKUŁY

GWIAZDA BETLEJEMSKA
24-05-2012

Biblijny opis zjawiska astronomicznego, zwanego najczęściej gwiazdą betlejemską, nie przestaje intrygować również naukowców, o czym świadczą ciągle pojawiające się, w literaturze astronomicznej doniesienia na ten temat gwiazdy Biblijnej. Z punktu widzenia astronomii istotne wydają się trzy zdania z drugiego rozdziału Ewangelii św. Mateusza [ cytujemy według Biblii], Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich o dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A oto gwiazda którą widzieli szła przed nimi i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Pierwsze dwa z przytoczonych zdań wskazują, że gwiazda betlejemska była jakimś nowym obiektem lub zjawiskiem, które pojawiło się na niebie. Z trzeciego zdania wynika natomiast, że gwiazda ta, po pierwsze, poruszała się po niebie i po drugie, że ruch ten odbywał się ze wschodu na południe. Dotychczas z zapisków kronikarskich można było wydobyć, że to była gwiazda z miotłą, a więc musiała to być Kometa, żadna z dotychczasowych Komet po obliczeniu orbit nie pasowała do daty narodzin Dzieciątka, aż do roku 2004. Możliwe, że wreszcie odkryto gwiazdę Betlejemską. Obecnie możemy obserwować odkrytą w sierpniu 2004 roku Kometę przez amerykańskiego miłośnika astronomii. Po obliczeniu orbity przez naukowców może pasować do daty narodzin Dzieciątka Jezus. Wiadomo z rycin, że jest to gwiazda z ogonem, więc na pewno musiała to być Kometa. Ta Kometa mogła być widoczna gołym okiem z uwagi na małe zapylenie nieba w tamtych czasach, jak i noce[...]

ARTYKUŁY

OBSERWACJE SŁOŃCA REFLEKTOREM
24-05-2012

Na temat obserwacji Słońca napisano wiele, amatorskie obserwacje refraktorem na ten temat już pisałem. Chcę teraz napisać na temat obserwacji Słońca reflektorem, myślę, że po wykonaniu 3487 obserwacji Słońca mogę w tym temacie podzielić się moimi uwagami dotyczącymi obserwacji Słońca. Przed zakupem reflektora musimy zastanowić się, do jakich obserwacji będzie zastosowany instrument, przy obserwacjach Słońca oprócz Liczby Wolfa, aktywności plamo twórczej, klasyfikacji BX czy pochodni możemy jeszcze przeprowadzić wiele wskaźników. Obserwacje przez reflektor Newtona mają swoje plusy i minusy. Plusy to obserwacje te, które podałem wyżej, nie każdy amator może pozwolić sobie na zbudowanie własnego obserwatorium. Miejscem wykonywania obserwacji zazwyczaj jest ogród, podwórko, balkon czy przez okno pokojowe, ja wykonuję obserwacje z pokoju wykorzystując do projekcji na ekran kwadratowe pudełko o wymiarach ekranu, pudełko powinno być czarne wewnątrz daje to pełny cień, dodatkowo zaciemniam zasłonami pokój zostawiając 20 cm otwór, w którym jest obiektyw. Warunki takie pozwalają na zaobserwowanie bardzo drobnych szczegółów na tarczy słonecznej. Latem w tym przypadku nie ma problemu w przeprowadzeniu obserwacji, chyba, że jest silny wiatr, ale i na to jest sposób, jeżeli mamy okno z podwójną szybą z argonem w środku i nie przeprowadzamy obserwacji pod dużym kontem w stosunku do okna obraz tarczy słonecznej mamy prawie idealny. Okno takie nie podwaja widocznych plam, a więc obs[...]

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY DO OBSERWACJI SŁOŃCA
24-05-2012

Chciałbym podzielić się z obserwatorami amatorami na temat obserwacji Słońca. Do obserwacji naszej dziennej gwiazdy, nie musi być typowo specjalistyczny instrument, którego kwota przerasta amatora. Jeżeli chodzi o obserwacje Słońca to całkowicie wystarcza refraktor o zbliżeniu 25x i średnicy obiektywu 70 mm, takim refraktorem możemy wykonywać obserwacje wizualne pod warunkiem, że filtr będzie miał grubość nie mniejszą od 2 mm. Filtr tej grubości można zamocować na okularze, ale trzeba zwrócić uwagę na porę obserwacji, to znaczy obserwacje możemy wykonywać wczesnym rankiem lub przed zachodem Słońca, nigdy w południe, takie obserwacje muszą być wykonane w bardzo krótkim czasie, nie można też do takich obserwacji wykorzystywać filtru foliowego. Obserwacje przez tej wielkości refraktor są dokładniejsze, niż przez reflektor o tej samej średnicy lustra, co obiektyw refraktora. Następnym plusem tych obserwacji jest to, że przy zachmurzonym niebie, gdy promienie słoneczne bardzo słabo są widoczne można przeprowadzić słabą obserwacje 1 lub 2, te same obserwacje nie jesteśmy w stanie wykonać przez reflektor, po prostu w rzucie na ekran nie można przeprowadzić obserwacji. Bardzo istotnym warunkiem takich obserwacji jest ogniskowa instrumentu, im dłuższa ogniskowa tym zobaczymy więcej szczegółów, oczywiście, jeżeli mamy instrument o większym obiektywie obserwacje będą dokładniejsze, ale filtr musi już być zamontowany na obiektywie. Takim wspaniałym refraktorem jest instrument o ob[...]

ARTYKUŁY

Bliźniacza gwiazda naszego Słońca
24-05-2012

Już od dłuższego czasu astronomowie szukają w kosmosie takiej gwiazdy, jakim jest nasze Słońce, licząc, że taka gwiazda może mieć układ planetarny podobny do naszego, a jeżeli jest taki układ planetarny to może jest też tam życie na któryś z planet. Po żmudnych poszukiwaniach znaleziono gwiazdę, która jest bliźniaczo podobna do naszego Słońca. Astronomowie z Vilanova uniwersytet, w Pensylwani USA, odkryli w konstelacji Skorpiona gwiazdę podobną do naszego Słońca. Gwiazda ta ma oznaczenie 18 Sco [ 141066 ], jest ona w odległości 47,5 lat świetlnych od Ziemi. Jej wiek obliczono na 4,2 miliardy lat, jest, więc trochę młodsza od naszego Słońca. Temperatura fotosfery jest obliczona na 5789 stopni, a więc bliska temperatury naszego Słońca. Obrót tej gwiazdy na równiku wynosi 23 dni i tutaj też jest zbliżona do naszej gwiazdy. Cykl plam jest taki sam jak na naszym Słońcu, maximum cyklu powtarza się, co 13 lat. Obie gwiazdy, czyli Słońce i gwiazda 18 Sco są w połowie swojego żywotnego cyklu. Wielkość tej gwiazdy jest bardzo zbliżona do wielkości naszego Słońca. Od roku 1997 gwiazda ta jest bez przerwy obserwowana przez teleskopy i radioteleskopy. Jest to przetłumaczenie a zarazem streszczenie materiału Pana Frantiska Martinka Dyrektora obserwatorium astronomicznego w Valasske Mezirici. Opracowanie Jerzy Zagrodnik[...]

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY I OKULARY DO OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH
24-05-2012

Ten artykuł jest skierowany do młodych i nie tylko astronomów amatorów. W moim posiadaniu jest refraktor o średnicy 70mm i powiększeniu maksymalnym 175x, reflektor 90mm o powiększeniu maksymalnym 225x, reflektor 100mm o powiększeniu maksymalnym 250x, reflektor 114mm o powiększeniu maksymalnym 285x i reflektor 130mm o powiększeniu maksymalnym 325x.Wykonałem ponad 4000 obserwacji, to daje mi prawo zabrać w tej sprawie głos. Pan Ściężor wiele lat temu w Urani napisał, że na każdy centymetr średnicy zwierciadła czy obiektywu można liczyć powiększenie 25x. Pan Płeszka napisał na swojej stronie internetowej, że powiększenie danego zwierciadła powinno wynosić dwukrotność średnicy, oczywiście chodzi o maksymalne powiększenie, nic bardziej mylnego. Żeby się nie rozpisywać pozwolę sobie na podanie okularów do jednego z moich teleskopów, a więc teleskop Tasco średnica zwierciadła 130mm powiększenie maksymalne 325x, te powiększenie jest tylko do celów reklamowych, jest prosty wzór na odpowiedni okular, który nam da bardzo klarowny obraz. Obliczamy w ten sposób 25 x 13cm średnicy to nam daje 325x powiększenia, tą wartość dzielimy przez 3 daje nam powiększenie 108x i ten obraz będzie bardzo dokładny, możemy ze stratą klarownego obrazu powiększyć do 216x, to pozwoli nam na zauważenie szczegółów bardzo kiepskiej jakości. Z tego, co opisałem wywodzi się jedno, nie warto kupować reflektora czy refraktora o średnicy mniejszej od 130mm, bo będziemy z tego instrumentu bardzo niezadowole[...]

ARTYKUŁY

GWIAZDA BETLEJEMSKA
24-05-2012

Biblijny opis zjawiska astronomicznego, zwanego najczęściej gwiazdą betlejemską, nie przestaje intrygować również naukowców, o czym świadczą ciągle pojawiające się, w literaturze astronomicznej doniesienia na ten temat gwiazdy Biblijnej. Z punktu widzenia astronomii istotne wydają się trzy zdania z drugiego rozdziału Ewangelii św. Mateusza [ cytujemy według Biblii], Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich o dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A oto gwiazda którą widzieli szła przed nimi i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Pierwsze dwa z przytoczonych zdań wskazują, że gwiazda betlejemska była jakimś nowym obiektem lub zjawiskiem, które pojawiło się na niebie. Z trzeciego zdania wynika natomiast, że gwiazda ta, po pierwsze, poruszała się po niebie i po drugie, że ruch ten odbywał się ze wschodu na południe. Dotychczas z zapisków kronikarskich można było wydobyć, że to była gwiazda z miotłą, a więc musiała to być Kometa, żadna z dotychczasowych Komet po obliczeniu orbit nie pasowała do daty narodzin Dzieciątka, aż do roku 2004. Możliwe, że wreszcie odkryto gwiazdę Betlejemską. Obecnie możemy obserwować odkrytą w sierpniu 2004 roku Kometę przez amerykańskiego miłośnika astronomii. Po obliczeniu orbity przez naukowców może pasować do daty narodzin Dzieciątka Jezus. Wiadomo z rycin, że jest to gwiazda z ogonem, więc na pewno musiała to być Kometa. Ta Kometa mogła być widoczna gołym okiem z uwagi na małe zapylenie nieba w tamtych czasach, jak i noce[...]

ARTYKUŁY

OBSERWACJE SŁOŃCA REFLEKTOREM
24-05-2012

Na temat obserwacji Słońca napisano wiele, amatorskie obserwacje refraktorem na ten temat już pisałem. Chcę teraz napisać na temat obserwacji Słońca reflektorem, myślę, że po wykonaniu 3487 obserwacji Słońca mogę w tym temacie podzielić się moimi uwagami dotyczącymi obserwacji Słońca. Przed zakupem reflektora musimy zastanowić się, do jakich obserwacji będzie zastosowany instrument, przy obserwacjach Słońca oprócz Liczby Wolfa, aktywności plamo twórczej, klasyfikacji BX czy pochodni możemy jeszcze przeprowadzić wiele wskaźników. Obserwacje przez reflektor Newtona mają swoje plusy i minusy. Plusy to obserwacje te, które podałem wyżej, nie każdy amator może pozwolić sobie na zbudowanie własnego obserwatorium. Miejscem wykonywania obserwacji zazwyczaj jest ogród, podwórko, balkon czy przez okno pokojowe, ja wykonuję obserwacje z pokoju wykorzystując do projekcji na ekran kwadratowe pudełko o wymiarach ekranu, pudełko powinno być czarne wewnątrz daje to pełny cień, dodatkowo zaciemniam zasłonami pokój zostawiając 20 cm otwór, w którym jest obiektyw. Warunki takie pozwalają na zaobserwowanie bardzo drobnych szczegółów na tarczy słonecznej. Latem w tym przypadku nie ma problemu w przeprowadzeniu obserwacji, chyba, że jest silny wiatr, ale i na to jest sposób, jeżeli mamy okno z podwójną szybą z argonem w środku i nie przeprowadzamy obserwacji pod dużym kontem w stosunku do okna obraz tarczy słonecznej mamy prawie idealny. Okno takie nie podwaja widocznych plam, a więc obs[...]

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY DO OBSERWACJI SŁOŃCA
24-05-2012

Chciałbym podzielić się z obserwatorami amatorami na temat obserwacji Słońca. Do obserwacji naszej dziennej gwiazdy, nie musi być typowo specjalistyczny instrument, którego kwota przerasta amatora. Jeżeli chodzi o obserwacje Słońca to całkowicie wystarcza refraktor o zbliżeniu 25x i średnicy obiektywu 70 mm, takim refraktorem możemy wykonywać obserwacje wizualne pod warunkiem, że filtr będzie miał grubość nie mniejszą od 2 mm. Filtr tej grubości można zamocować na okularze, ale trzeba zwrócić uwagę na porę obserwacji, to znaczy obserwacje możemy wykonywać wczesnym rankiem lub przed zachodem Słońca, nigdy w południe, takie obserwacje muszą być wykonane w bardzo krótkim czasie, nie można też do takich obserwacji wykorzystywać filtru foliowego. Obserwacje przez tej wielkości refraktor są dokładniejsze, niż przez reflektor o tej samej średnicy lustra, co obiektyw refraktora. Następnym plusem tych obserwacji jest to, że przy zachmurzonym niebie, gdy promienie słoneczne bardzo słabo są widoczne można przeprowadzić słabą obserwacje 1 lub 2, te same obserwacje nie jesteśmy w stanie wykonać przez reflektor, po prostu w rzucie na ekran nie można przeprowadzić obserwacji. Bardzo istotnym warunkiem takich obserwacji jest ogniskowa instrumentu, im dłuższa ogniskowa tym zobaczymy więcej szczegółów, oczywiście, jeżeli mamy instrument o większym obiektywie obserwacje będą dokładniejsze, ale filtr musi już być zamontowany na obiektywie. Takim wspaniałym refraktorem jest instrument o ob[...]

ARTYKUŁY

Bliźniacza gwiazda naszego Słońca
24-05-2012

Już od dłuższego czasu astronomowie szukają w kosmosie takiej gwiazdy, jakim jest nasze Słońce, licząc, że taka gwiazda może mieć układ planetarny podobny do naszego, a jeżeli jest taki układ planetarny to może jest też tam życie na któryś z planet. Po żmudnych poszukiwaniach znaleziono gwiazdę, która jest bliźniaczo podobna do naszego Słońca. Astronomowie z Vilanova uniwersytet, w Pensylwani USA, odkryli w konstelacji Skorpiona gwiazdę podobną do naszego Słońca. Gwiazda ta ma oznaczenie 18 Sco [ 141066 ], jest ona w odległości 47,5 lat świetlnych od Ziemi. Jej wiek obliczono na 4,2 miliardy lat, jest, więc trochę młodsza od naszego Słońca. Temperatura fotosfery jest obliczona na 5789 stopni, a więc bliska temperatury naszego Słońca. Obrót tej gwiazdy na równiku wynosi 23 dni i tutaj też jest zbliżona do naszej gwiazdy. Cykl plam jest taki sam jak na naszym Słońcu, maximum cyklu powtarza się, co 13 lat. Obie gwiazdy, czyli Słońce i gwiazda 18 Sco są w połowie swojego żywotnego cyklu. Wielkość tej gwiazdy jest bardzo zbliżona do wielkości naszego Słońca. Od roku 1997 gwiazda ta jest bez przerwy obserwowana przez teleskopy i radioteleskopy. Jest to przetłumaczenie a zarazem streszczenie materiału Pana Frantiska Martinka Dyrektora obserwatorium astronomicznego w Valasske Mezirici. Opracowanie Jerzy Zagrodnik[...]

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY I OKULARY DO OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH
24-05-2012

Ten artykuł jest skierowany do młodych i nie tylko astronomów amatorów. W moim posiadaniu jest refraktor o średnicy 70mm i powiększeniu maksymalnym 175x, reflektor 90mm o powiększeniu maksymalnym 225x, reflektor 100mm o powiększeniu maksymalnym 250x, reflektor 114mm o powiększeniu maksymalnym 285x i reflektor 130mm o powiększeniu maksymalnym 325x.Wykonałem ponad 4000 obserwacji, to daje mi prawo zabrać w tej sprawie głos. Pan Ściężor wiele lat temu w Urani napisał, że na każdy centymetr średnicy zwierciadła czy obiektywu można liczyć powiększenie 25x. Pan Płeszka napisał na swojej stronie internetowej, że powiększenie danego zwierciadła powinno wynosić dwukrotność średnicy, oczywiście chodzi o maksymalne powiększenie, nic bardziej mylnego. Żeby się nie rozpisywać pozwolę sobie na podanie okularów do jednego z moich teleskopów, a więc teleskop Tasco średnica zwierciadła 130mm powiększenie maksymalne 325x, te powiększenie jest tylko do celów reklamowych, jest prosty wzór na odpowiedni okular, który nam da bardzo klarowny obraz. Obliczamy w ten sposób 25 x 13cm średnicy to nam daje 325x powiększenia, tą wartość dzielimy przez 3 daje nam powiększenie 108x i ten obraz będzie bardzo dokładny, możemy ze stratą klarownego obrazu powiększyć do 216x, to pozwoli nam na zauważenie szczegółów bardzo kiepskiej jakości. Z tego, co opisałem wywodzi się jedno, nie warto kupować reflektora czy refraktora o średnicy mniejszej od 130mm, bo będziemy z tego instrumentu bardzo niezadowole[...]

ARTYKUŁY

GWIAZDA BETLEJEMSKA
24-05-2012

Biblijny opis zjawiska astronomicznego, zwanego najczęściej gwiazdą betlejemską, nie przestaje intrygować również naukowców, o czym świadczą ciągle pojawiające się, w literaturze astronomicznej doniesienia na ten temat gwiazdy Biblijnej. Z punktu widzenia astronomii istotne wydają się trzy zdania z drugiego rozdziału Ewangelii św. Mateusza [ cytujemy według Biblii], Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich o dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A oto gwiazda którą widzieli szła przed nimi i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Pierwsze dwa z przytoczonych zdań wskazują, że gwiazda betlejemska była jakimś nowym obiektem lub zjawiskiem, które pojawiło się na niebie. Z trzeciego zdania wynika natomiast, że gwiazda ta, po pierwsze, poruszała się po niebie i po drugie, że ruch ten odbywał się ze wschodu na południe. Dotychczas z zapisków kronikarskich można było wydobyć, że to była gwiazda z miotłą, a więc musiała to być Kometa, żadna z dotychczasowych Komet po obliczeniu orbit nie pasowała do daty narodzin Dzieciątka, aż do roku 2004. Możliwe, że wreszcie odkryto gwiazdę Betlejemską. Obecnie możemy obserwować odkrytą w sierpniu 2004 roku Kometę przez amerykańskiego miłośnika astronomii. Po obliczeniu orbity przez naukowców może pasować do daty narodzin Dzieciątka Jezus. Wiadomo z rycin, że jest to gwiazda z ogonem, więc na pewno musiała to być Kometa. Ta Kometa mogła być widoczna gołym okiem z uwagi na małe zapylenie nieba w tamtych czasach, jak i noce[...]

ARTYKUŁY

OBSERWACJE SŁOŃCA REFLEKTOREM
24-05-2012

Na temat obserwacji Słońca napisano wiele, amatorskie obserwacje refraktorem na ten temat już pisałem. Chcę teraz napisać na temat obserwacji Słońca reflektorem, myślę, że po wykonaniu 3487 obserwacji Słońca mogę w tym temacie podzielić się moimi uwagami dotyczącymi obserwacji Słońca. Przed zakupem reflektora musimy zastanowić się, do jakich obserwacji będzie zastosowany instrument, przy obserwacjach Słońca oprócz Liczby Wolfa, aktywności plamo twórczej, klasyfikacji BX czy pochodni możemy jeszcze przeprowadzić wiele wskaźników. Obserwacje przez reflektor Newtona mają swoje plusy i minusy. Plusy to obserwacje te, które podałem wyżej, nie każdy amator może pozwolić sobie na zbudowanie własnego obserwatorium. Miejscem wykonywania obserwacji zazwyczaj jest ogród, podwórko, balkon czy przez okno pokojowe, ja wykonuję obserwacje z pokoju wykorzystując do projekcji na ekran kwadratowe pudełko o wymiarach ekranu, pudełko powinno być czarne wewnątrz daje to pełny cień, dodatkowo zaciemniam zasłonami pokój zostawiając 20 cm otwór, w którym jest obiektyw. Warunki takie pozwalają na zaobserwowanie bardzo drobnych szczegółów na tarczy słonecznej. Latem w tym przypadku nie ma problemu w przeprowadzeniu obserwacji, chyba, że jest silny wiatr, ale i na to jest sposób, jeżeli mamy okno z podwójną szybą z argonem w środku i nie przeprowadzamy obserwacji pod dużym kontem w stosunku do okna obraz tarczy słonecznej mamy prawie idealny. Okno takie nie podwaja widocznych plam, a więc obs[...]

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY DO OBSERWACJI SŁOŃCA
24-05-2012

Chciałbym podzielić się z obserwatorami amatorami na temat obserwacji Słońca. Do obserwacji naszej dziennej gwiazdy, nie musi być typowo specjalistyczny instrument, którego kwota przerasta amatora. Jeżeli chodzi o obserwacje Słońca to całkowicie wystarcza refraktor o zbliżeniu 25x i średnicy obiektywu 70 mm, takim refraktorem możemy wykonywać obserwacje wizualne pod warunkiem, że filtr będzie miał grubość nie mniejszą od 2 mm. Filtr tej grubości można zamocować na okularze, ale trzeba zwrócić uwagę na porę obserwacji, to znaczy obserwacje możemy wykonywać wczesnym rankiem lub przed zachodem Słońca, nigdy w południe, takie obserwacje muszą być wykonane w bardzo krótkim czasie, nie można też do takich obserwacji wykorzystywać filtru foliowego. Obserwacje przez tej wielkości refraktor są dokładniejsze, niż przez reflektor o tej samej średnicy lustra, co obiektyw refraktora. Następnym plusem tych obserwacji jest to, że przy zachmurzonym niebie, gdy promienie słoneczne bardzo słabo są widoczne można przeprowadzić słabą obserwacje 1 lub 2, te same obserwacje nie jesteśmy w stanie wykonać przez reflektor, po prostu w rzucie na ekran nie można przeprowadzić obserwacji. Bardzo istotnym warunkiem takich obserwacji jest ogniskowa instrumentu, im dłuższa ogniskowa tym zobaczymy więcej szczegółów, oczywiście, jeżeli mamy instrument o większym obiektywie obserwacje będą dokładniejsze, ale filtr musi już być zamontowany na obiektywie. Takim wspaniałym refraktorem jest instrument o ob[...]

ARTYKUŁY

Bliźniacza gwiazda naszego Słońca
24-05-2012

Już od dłuższego czasu astronomowie szukają w kosmosie takiej gwiazdy, jakim jest nasze Słońce, licząc, że taka gwiazda może mieć układ planetarny podobny do naszego, a jeżeli jest taki układ planetarny to może jest też tam życie na któryś z planet. Po żmudnych poszukiwaniach znaleziono gwiazdę, która jest bliźniaczo podobna do naszego Słońca. Astronomowie z Vilanova uniwersytet, w Pensylwani USA, odkryli w konstelacji Skorpiona gwiazdę podobną do naszego Słońca. Gwiazda ta ma oznaczenie 18 Sco [ 141066 ], jest ona w odległości 47,5 lat świetlnych od Ziemi. Jej wiek obliczono na 4,2 miliardy lat, jest, więc trochę młodsza od naszego Słońca. Temperatura fotosfery jest obliczona na 5789 stopni, a więc bliska temperatury naszego Słońca. Obrót tej gwiazdy na równiku wynosi 23 dni i tutaj też jest zbliżona do naszej gwiazdy. Cykl plam jest taki sam jak na naszym Słońcu, maximum cyklu powtarza się, co 13 lat. Obie gwiazdy, czyli Słońce i gwiazda 18 Sco są w połowie swojego żywotnego cyklu. Wielkość tej gwiazdy jest bardzo zbliżona do wielkości naszego Słońca. Od roku 1997 gwiazda ta jest bez przerwy obserwowana przez teleskopy i radioteleskopy. Jest to przetłumaczenie a zarazem streszczenie materiału Pana Frantiska Martinka Dyrektora obserwatorium astronomicznego w Valasske Mezirici. Opracowanie Jerzy Zagrodnik[...]

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY I OKULARY DO OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH
24-05-2012

Ten artykuł jest skierowany do młodych i nie tylko astronomów amatorów. W moim posiadaniu jest refraktor o średnicy 70mm i powiększeniu maksymalnym 175x, reflektor 90mm o powiększeniu maksymalnym 225x, reflektor 100mm o powiększeniu maksymalnym 250x, reflektor 114mm o powiększeniu maksymalnym 285x i reflektor 130mm o powiększeniu maksymalnym 325x.Wykonałem ponad 4000 obserwacji, to daje mi prawo zabrać w tej sprawie głos. Pan Ściężor wiele lat temu w Urani napisał, że na każdy centymetr średnicy zwierciadła czy obiektywu można liczyć powiększenie 25x. Pan Płeszka napisał na swojej stronie internetowej, że powiększenie danego zwierciadła powinno wynosić dwukrotność średnicy, oczywiście chodzi o maksymalne powiększenie, nic bardziej mylnego. Żeby się nie rozpisywać pozwolę sobie na podanie okularów do jednego z moich teleskopów, a więc teleskop Tasco średnica zwierciadła 130mm powiększenie maksymalne 325x, te powiększenie jest tylko do celów reklamowych, jest prosty wzór na odpowiedni okular, który nam da bardzo klarowny obraz. Obliczamy w ten sposób 25 x 13cm średnicy to nam daje 325x powiększenia, tą wartość dzielimy przez 3 daje nam powiększenie 108x i ten obraz będzie bardzo dokładny, możemy ze stratą klarownego obrazu powiększyć do 216x, to pozwoli nam na zauważenie szczegółów bardzo kiepskiej jakości. Z tego, co opisałem wywodzi się jedno, nie warto kupować reflektora czy refraktora o średnicy mniejszej od 130mm, bo będziemy z tego instrumentu bardzo niezadowole[...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna >>