Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 10:32 (Data juliańska: 2459002.939)
P= -14.72°   Bo= -0.47°   Lo= 207.00°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

24-10-2018 rok SŁOŃCE cz. (1/55)


24-10-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – JEGO DOBRODZIEJSTWO

Wyobraźmy sobie, że żyjemy na Ziemi w tym miejscu gdzie przez dłuższy okres czasu niebo przykrywane jest grubymi chmurami. Dostęp do światła słonecznego jest na tyle skąpy nas otoczenie wokół nas  wydaje nam się szare i ponure.. Czym byłby najwspanialszy widok na niebie gdyby nagle chmury rozstąpiły by się. Nie trzeba nikogo byłoby przekonywać takim widokiem byłoby nasze Słońce. Zapewne byłby to najwspanialszy widok i od razu poczuli byśmy jego ciepło. Świat stałby się żywy,  jasny,  ciepły,  miły,  przyroda ponownie powróciła by do życia. Tak naprawdę dla każdego z nas Słońce ma różne swoje oblicza inne je ma dla dzieci, inne dla malarzy poetów, a inne jeszcze dla naukowców.  Nasza dzienna gwiazda Słońce zwracało na siebie baczną uwagę i to już od zarania ludzkości. Na początku od samych jego prowadzonych obserwacji Słońce, wykorzystywane było do różnych określonych celów. Zjawiska zachodzące związane wprost ze Słońcem niewątpliwie były nim zaćmienia. Kiedy Księżyc ustawia się na jednej linii pomiędzy Ziemią , a Słońcem dochodzi do zaćmienia Słońca. To zjawisko było wykorzystywane prze kapłanów świątyń przeciwko ciemnym masom ludzkim już w starożytnym Egipcie. Kapłani były dobrymi znawcami astronomii obserwacyjnej nieba i znali mechanizm powstawania zaćmień Słońca. Wykorzystując przeciwko ludziom przez zaćmienia osiągali konkretny władczy cel. W starożytnym Egipcie Słonce zajmowało centralne miejsce i było potężne. Nazywano je Re, a władca Egiptu faraon Echnaton do rangi boga uczynił tarczę słoneczną. W starożytnej Grecji bóg Słońca Helios codziennie odbywał swoją podróż po niebie w powozie ciągniony przez wspaniałe rumaki. Po przeciwnej stronie Atlantyku w Ameryce starożytne ludy Majowie, Aztekowie i Inkowie budowali świątynie Słońca, a na ołtarze składano ofiary.