Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-08    Czas UT: 09:02 (Data juliańska: 2459069.876)
P= 13.78°   Bo= 6.29°   Lo= 41.24°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Dzienna średnia liczba Wolfa i SN


05-10-2015

Uwaga obserwatorzy SOS PTMA! Od przyszłego roku chcę wprowadzić na wzór innych zagranicznych sekcji, oraz Royal Observatory of Belgium średnią dzienną liczbę Wolfa, i plamotwórczą aktywność SN, którą również obliczamy. Biorąc pod uwagę, że większość z nas pracuje dlatego liczba R i SN będzie musiała być wysłana do godz. 18 tego samego dnia. Liczby te będą się wyświetlały na naszej stronie. Nie byłoby z tym problemu, gdyby większość z nas wypełniała nowe raporty. Oczywiście raporty miesięczne nadal wypełniamy. Można już się wprawiać i wysyłać mi liczbę R i SN na email astrotafig@gmail.com. koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel