Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-09    Czas UT: 00:06 (Data juliańska: 2459070.504)
P= 14.01°   Bo= 6.33°   Lo= 32.93°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Dziury Koronalne


25-07-2013

Kiedy cząsteczki wysoko energetyczne płyną całym strumieniem od Słońca w stronę Ziemi to muszą „targnąć” ziemskim polem magnetycznym wywołując jej przemianę i efektem tego są burze magnetyczne. Wydarzenie tych zjawisk obserwowane już było przez załogi stacji kosmicznych Skylab , Mir obecnie przez ISS. Na całej powierzchni naszej dziennej gwiazdy występują zróżnicowane pola magnetyczne . Przy wysokiej temperaturze korony słonecznej oddziaływanie cząsteczek wysokoenergetycznych (plazmy) w środowisku pola magnetycznego tworzy się promieniowania rentgenowskie. W miejscach gdzie linie sił pola magnetycznego są „wystrzelone” prosto w górę nie istnieją przeszkody aby cząsteczki poruszały w sposób swobodny . Wokół nich istnieje mniejsza gęstość większa odległość wzajemne od siebie i swoboda poruszania , podczas wykonywania fotografii korony słonecznej w tych miejscach najwyraźniej widać pociemnienie jej obszarów. Ten rodzaj ciemnego obszaru korony nazywamy dziurami koronalnymi. Tymi korytarzami korony wydostają się strumienie cząsteczek (plazmy) nawet gdy ich gęstość nie jest duża. Kiedy znajdą się w pobliżu Ziemi : „targają” i ”wstrząsają” naszą ziemską magnetosferę. Obecnie utworzona jak donoszą agencje powstała potężna dziura koronalna , która jej wielkość oceniona jest na prawie 25% rozmiarów tarczy słonecznej widoczny od strony fotografowanej. Przygotował Janusz Bańkowski P.S Już prof. Jan Mergentaler, który był jakby moim promotorem w obserwacjach Słońca, w swojej książce pod tytułem " Słońce- Ziemia" wspominał o tworzących się dziurach koronalnych. Pozwolę sobie przytoczyć ciekawy cytat." Gazy koronalne świecą intensywnie w tym przedziale długości fal, tam, gdzie istnieją czynne centra aktywności, a więc i zamknięte pola magnetyczne. Tam gdzie pola te są otwarte, gdzie magnetyczne linie sił strzelają wprost w górę - brak warunków do pobudzenia atomów do świecenia. Obserwujemy tam ciemne obszary nazywane dziurami koronalnymi " konec cytatu.Mowa tu oczywiście o świeceniu w rengenowskim przedziale długości fal. Tadeusz Figiel