Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:27 (Data juliańska: 2458384.144)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.56°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-12-2017 rok 08:45 UT nr. obserw. 03/171/gru/839


10-12-2017

Słońce minimum swojej aktywności cisza na powierzchni pod względem wizualnym w zakresie światła widzialnego Liczba Wolfa R = 0 i palmo-twórczości SN = 0.