Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-06-21    Czas UT: 18:09 (Data juliańska: 2458291.256)
P= -6.89°   Bo= 1.79°   Lo= 239.65°   Carr. Rot 2205
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-12-2017 rok 08:45 UT nr. obserw. 03/171/gru/839


10-12-2017

Słońce minimum swojej aktywności cisza na powierzchni pod względem wizualnym w zakresie światła widzialnego Liczba Wolfa R = 0 i palmo-twórczości SN = 0.