Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-22    Czas UT: 02:13 (Data juliańska: 2459114.592)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 170.53°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-12-2017 rok godz. 11:20 UT nr. obserw. 04/172/gru/840


13-12-2017

Obserwacja o seeingu doskonałym niestety cisza na Słońcu aktywność zerowa.