Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:13 (Data juliańska: 2459002.967)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.63°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Johannes Fabricius 430 rocznica urodzin (1587-1616).


08-01-2017

Johannes Fabricius 430 rocznica urodzin (1587-1616). Niemiecki astronom niezależnie od Galileusza obserwował plamy słoneczne . Pisał w swoim dzienniku obserwacyjnym … plamy pojawiają się na wschodnim brzegu tarczy, stopniowo i powoli przechodzą do zachodniego brzegu, znikają, a następnie ponownie pojawiają na wschodzie po tym samym czasie…. Celebrating 400 Years of Sunspot Observations"