Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 10:59 (Data juliańska: 2459075.958)
P= 15.93°   Bo= 6.62°   Lo= 320.83°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Johannes Fabricius 430 rocznica urodzin (1587-1616).


08-01-2017

Johannes Fabricius 430 rocznica urodzin (1587-1616). Niemiecki astronom niezależnie od Galileusza obserwował plamy słoneczne . Pisał w swoim dzienniku obserwacyjnym … plamy pojawiają się na wschodnim brzegu tarczy, stopniowo i powoli przechodzą do zachodniego brzegu, znikają, a następnie ponownie pojawiają na wschodzie po tym samym czasie…. Celebrating 400 Years of Sunspot Observations"