Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-05-26    Czas UT: 19:51 (Data juliańska: 2458265.327)
P= -17.32°   Bo= -1.32°   Lo= 222.82°   Carr. Rot 2204
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-11-2017 rok godz. 12:50 UT nr.obserw. 09/166/lis/834


24-11-2017

Tarcza słoneczna pozbawiona jest grup słonecznych aktywność słoneczna zerowa. Jedynie wizualnie widoczne są dwie duże pochodnie przy zachodnim brzegu.