Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 11:14 (Data juliańska: 2458444.968)
P= 19.17°   Bo= 1.98°   Lo= 9.34°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-11-2017 rok godz. 12:50 UT nr.obserw. 09/166/lis/834


24-11-2017

Tarcza słoneczna pozbawiona jest grup słonecznych aktywność słoneczna zerowa. Jedynie wizualnie widoczne są dwie duże pochodnie przy zachodnim brzegu.