Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 13:34 (Data juliańska: 2458538.065)
P= -19.95°   Bo= -7.11°   Lo= 223.14°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-11-2017 rok godz. 12:50 UT nr.obserw. 09/166/lis/834


24-11-2017

Tarcza słoneczna pozbawiona jest grup słonecznych aktywność słoneczna zerowa. Jedynie wizualnie widoczne są dwie duże pochodnie przy zachodnim brzegu.

Podstrona w budowie.