Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-15    Czas UT: 22:56 (Data juliańska: 2458499.456)
P= -4.96°   Bo= -4.60°   Lo= 11.52°   Carr. Rot 2212
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-11-2017 rok godz. 13;10 UT nr.obserw. 08/165/lis/833


24-11-2017

Ponownie pusta tarcza pozbawiona grup słonecznych aktywność zerowa. Rok 2017 należy do minimum 24 cyklu następnych latach proces aktywności powinien pomału narastać.