Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-08    Czas UT: 09:21 (Data juliańska: 2459069.890)
P= 13.79°   Bo= 6.29°   Lo= 41.05°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Kosmos: Nieznane oblicze Słońca


24-01-2015

Zapraszam na bardzo ciekawy i nie tak stary film o Słońcu.