Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-08    Czas UT: 09:12 (Data juliańska: 2459069.883)
P= 13.78°   Bo= 6.29°   Lo= 41.14°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Maksimum Aktywności Słonecznej


11-09-2013

Jerzy Zagrodnik Członek PTMA Współpracownik Hvezdarny W Sezimovo Usti Stacja obserwacji Słońca nr 31 Jak długo obserwuje Słońce, a przeprowadziłem dotąd 5568 obserwacji Słońca nie pamiętam tak niskiej aktywności słonecznej, która by w Liczbie Wolfa wynosiła bez współczynnika 138 plam na tarczy słonecznej. Obecnie maksimum nastąpiło dnia 16 maja 2013 roku. W obecnym roku wszystkie dni obserwacyjne są bardzo zaniżone w stosunku do poprzednich lat, w których występowały maksima aktywności słonecznej i tak w moich obserwacjach w maju w Liczbie Wolfa przeprowadzone obserwacje wyglądają w dniach 01 – 54 plamy, 02 – 69 plam, 05 – 76 plam, 06 – 68 plam, 07 – 62 plamy, 08 – 102 plamy, 09 – 67 plam, 10 – 82 plamy, 11 – 90 plam, 14 – 110 plam, 15 – 106 plam i 16 – 138 plam na tarczy słonecznej. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że to są wyłącznie moje obserwacje przeprowadzone wizualnie przez mój reflektor o średnicy zwierciadła 114 mm ogniskowej 500 mm i okularze lantanowym 12mm. Na pewno Liczba zbiorowa wszystkich członków będzie inna, bo każdy obserwator ma inny instrument do obserwacji Słońca. Dla przykładu podam aktywność w roku1991, 22 sierpnia wynosiła aż 325 plam na tarczy Słońca, a w późniejszych miesiącach danego roku nadal było bardzo dużo plam. W tym roku już w następnych miesiącach liczba plam słonecznych jest mocno zaniżona, co to oznacza czas nam pokaże. Jerzy Zagrodnik Zdjęcie wykonano aparatem Nikon colpix P510 zoom 42x ogniskowa 1000mm powiększenie 41,6x.