Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:10 (Data juliańska: 2459002.674)
P= -14.83°   Bo= -0.50°   Lo= 210.51°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Moje słoneczne plamy 03-09-2012 rok


06-02-2020 Janusz Bańkowski

Na tarczy słonecznej widać zwarty układ grupy słonecznej. Cały ten obszar wypełniają liczne plamy i plamki kiedy się tak przypatrzymy zauważmy, że posiada ona wspólny półcień . W tym układzie musiało dość do ciekawej konstrukcji samego pola magnetycznego. Fot. J. Bańkowski.