Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-02-23    Czas UT: 13:05 (Data juliańska: 2458903.045)
P= -19.87°   Bo= -7.10°   Lo= 85.84°   Carr. Rot 2227
Przejdź do generatora efemeryd

Moje słoneczne plamy 03-09-2012 rok


06-02-2020 Janusz Bańkowski

Na tarczy słonecznej widać zwarty układ grupy słonecznej. Cały ten obszar wypełniają liczne plamy i plamki kiedy się tak przypatrzymy zauważmy, że posiada ona wspólny półcień . W tym układzie musiało dość do ciekawej konstrukcji samego pola magnetycznego. Fot. J. Bańkowski.