Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 11:50 (Data juliańska: 2459113.993)
P= 25.06°   Bo= 7.07°   Lo= 178.44°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Moje słoneczne plamy 03-09-2012 rok


06-02-2020 Janusz Bańkowski

Na tarczy słonecznej widać zwarty układ grupy słonecznej. Cały ten obszar wypełniają liczne plamy i plamki kiedy się tak przypatrzymy zauważmy, że posiada ona wspólny półcień . W tym układzie musiało dość do ciekawej konstrukcji samego pola magnetycznego. Fot. J. Bańkowski.