Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:28 (Data juliańska: 2459002.978)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

PLAMY SŁONECZNE cz.(14/55)


08-12-2018 Janusz Bańkowski

PLAMY SŁONECZNE  cz.(14/55)

 Współcześnie naukowcy astronomowie  są przekonani,  plamy słoneczne powstają w tych miejscach gdzie występują źródła potężnych pól  magnetycznych. Właśnie one są przyczyną ograniczając wypływ strumień ciepła z wnętrza. Ich geneza nie jest skomplikowana ponieważ dobrze już przez naukowców jest znana. Plama, która kształtuje się  do swoich maksymalnych rozmiarów astronomowie nazywają jako przednią. W pewnej odległości od powstałej plamy przedniej nieraz też w dużej odległości kształtuje się następna grupa plam z jedna wyróżniająca się plamą. Określamy ją jako tylna plamę i po pewnym czasie łączą się ze sobą tworząc niekiedy jedną całość. W miarę upływu czasu obserwując obie plamy zauważamy, że dochodzi do odłączenia plam. Droga, która ich łączyła zostaje rozerwana na pozostaje jedynie  łańcuszek drobnych rozerwanych plamek. Plama przednia jest w sumie stabilnym tworem na powierzchni Słońca i przeważnie otoczona jest półcieniem.  Może ona pozostać na tarczy słonecznej nawet kilka miesięcy ale czas istnienie jest jej jednak różny. Zaobserwowano również, że  w pojedynczych grupach mniejszych rozmiarów ciemna plama nie jest zupełnie ciemna. W większych rozmiarach plam tam ich ciemne miejsca wypełnia prawdziwa czerń. Plamom towarzyszą silne lokalne pola magnetyczne są tak potężne  ich natężenie mają wartość 4000-6000 estredów Porównując  z ziemskim natężeniem, które kształtuje się na poziomie 0,5 estreda to potężny  ogrom.