Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:38 (Data juliańska: 2459002.985)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.39°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

PLAMY SŁONECZNE cz. (15/55)


11-12-2018 Janusz Bańkowski

PLAMY SŁONECZNE cz. (15/55)

Plamy słoneczne ich grupy na powierzchni podczas aktywności występują zazwyczaj parami. Właśnie jest to  przyczyną, że zachowują  jak sztabki magnesu.  Z nich uchodzą strumienie sił linii  pola magnetycznego, owe linie rozkładają się na biegunowość. Jedna plama ma dodatni biegun, a druga ujemny.  Wykryto ponad wszelką wątpliwość,  pola źródła już  istnieją w tych miejscach na długo zaczym faktycznie plamy mają się pojawić. Pola magnetyczne poszczególnych plam mają swój tez ciekawy rozkład jeżeli chodzi o biegunowość .Jeśli pojawia się na półkuli północnej  plama przednia o biegunie ujemnym to tylna a w danej parze ma biegun południowej. Na półkuli południowej rozkład biegunowości par plam jest odwrotny. W następnym cyklu aktywności słonecznej wszystko jest odwrócone plam przednia ma biegun dodatni na półkuli północnej , południowej – ujemny. Potężne powstające źródła pól magnetycznych hamują dopływ ciepła strumienia gorącego gazu z wnętrza dlatego te miejsca wydają nam się ciemniejsze w stosunku do pozostałego obszaru Słońca. Ciemna miejsca na Słońcu wykazują obniżenie temperatury nawet o 1000*C , a nawet o 1500*C w stosunku panującej na fotosferze 5700*C. W samym okresie rozwoju szczególności na początku natężenie pola magnetycznego jest wartością największą . W miarę upływu czasu wartość natężenie szybko maleje . Astronomowie obserwowali , że podczas tworzenia się plam zachodzą liczne zjawiska w  fotosferze , chromosferze i koronie słonecznej.