Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-08    Czas UT: 22:44 (Data juliańska: 2459071.447)
P= 14.35°   Bo= 6.38°   Lo= 20.46°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Podsumowanie roku 2016


06-01-2017

Wraz z końcem roku przychodzi czas aby podsumować naszą działalność. W 2016 roku minęły cztery lata kiedy to za namową Janusza Wilanda postanowiłem reaktywować Sekcję Obserwacji Słońca działającą przy Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii. Ten rok, który przychodzi nam pożegnać można zaliczyć do bardzo udanych dla SOS PTMA. Plany na ten rok były bardzo konkretne. Czy się w pełni ziściły? Każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć. Zorganizowaliśmy pierwszy w historii działalności sekcji zjazd, którego członkami nie byli tylko obserwatorzy i członkowie SOS PTMA ale również członkowie grupy SOS założonej na Facebooku. Zjazd odbył się w ośrodku UMK w miejscowości Bachotek położonej nad pięknym jeziorem. Oprócz samych prelekcji na miejscu odwiedziliśmy również astrobazę w Brodnicy a także Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach. Na nudę nie było czasu. Plan zjazdu był bardzo napięty. Podczas prelekcji zaprezentowaliśmy nasz kalendarz, który już został rozesłany do uczestników zjazdu i tych osób, które się wstępnie zapisały. To wszystko co działo się na zjeździe zostało opisane w specjalnym biuletynie, który czeka na akceptację naszego sponsora Grupy Energa. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny jak ten, który dobiega końca. Życzę wszystkim obserwatorom, członkom sekcji oraz członkom grupy SOS na Facebooku wielu słonecznych dni w przyszłym 2017 roku. Pozdrawiam! T.F