Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-11    Czas UT: 00:52 (Data juliańska: 2458463.536)
P= 12.01°   Bo= -0.36°   Lo= 124.64°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-12-2017 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 02/170/gru/838


09-12-2017

Słońce i jego obserwacja na granicy widoczności seeing 4 . Aktywność zerowa ... cisza na powierzchni Słońca.