Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:22 (Data juliańska: 2458384.140)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.61°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-12-2017 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 02/170/gru/838


09-12-2017

Słońce i jego obserwacja na granicy widoczności seeing 4 . Aktywność zerowa ... cisza na powierzchni Słońca.