Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:36 (Data juliańska: 2458562.983)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.82°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-11-2017 rok godz. 07:30 UT nr. obserw. 06/163/lis/831 Janusz B.


18-11-2017

Cisza na „wizualna „ trwa nadal niewielka grupa plam słonecznych 2687 nie stanowi mocy strukturalnej aby mogła generować rozbłyski. Na wschodnim brzegu tarczy wyraźnie w teleskopie widoczne są pochodnie. Dzięki nim aktywność nie jest równa zeru. Ponieważ przekłada się na powstawanie grup słonecznych.

Podstrona w budowie.