Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:19 (Data juliańska: 2458384.138)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.64°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-11-2017 rok godz. 07:30 UT nr. obserw. 06/163/lis/831 Janusz B.


18-11-2017

Cisza na „wizualna „ trwa nadal niewielka grupa plam słonecznych 2687 nie stanowi mocy strukturalnej aby mogła generować rozbłyski. Na wschodnim brzegu tarczy wyraźnie w teleskopie widoczne są pochodnie. Dzięki nim aktywność nie jest równa zeru. Ponieważ przekłada się na powstawanie grup słonecznych.