Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-03-24    Czas UT: 00:39 (Data juliańska: 2458201.527)
P= -25.57°   Bo= -6.92°   Lo= 345.65°   Carr. Rot 2202
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-11-2017 rok godz. 07:30 UT nr. obserw. 06/163/lis/831 Janusz B.


18-11-2017

Cisza na „wizualna „ trwa nadal niewielka grupa plam słonecznych 2687 nie stanowi mocy strukturalnej aby mogła generować rozbłyski. Na wschodnim brzegu tarczy wyraźnie w teleskopie widoczne są pochodnie. Dzięki nim aktywność nie jest równa zeru. Ponieważ przekłada się na powstawanie grup słonecznych.