Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-11    Czas UT: 00:47 (Data juliańska: 2458463.533)
P= 12.01°   Bo= -0.36°   Lo= 124.68°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-11-2017 rok godz. 07:30 UT nr. obserw. 06/163/lis/831 Janusz B.


18-11-2017

Cisza na „wizualna „ trwa nadal niewielka grupa plam słonecznych 2687 nie stanowi mocy strukturalnej aby mogła generować rozbłyski. Na wschodnim brzegu tarczy wyraźnie w teleskopie widoczne są pochodnie. Dzięki nim aktywność nie jest równa zeru. Ponieważ przekłada się na powstawanie grup słonecznych.