Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 10:27 (Data juliańska: 2458741.935)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.17°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.