Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:27 (Data juliańska: 2459002.977)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCA – ZIEMIA i ENERGIA cz. (23/55)


05-01-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCA – ZIEMIA i ENERGIA cz. (23/55)

Słońce  nasza życiodajna gwiazda w przestrzeń kosmiczną wysyła ogromne ilości  energii ale nasza planeta otrzymuje tylko jedną dwumiliardową część  tej energii. Ta niewielka dawka jaką Słońce obdarowuje Ziemie decyduje o całym życiu na naszej planecie.  Jeżeli  całkowitą energię  cieplną  moglibyśmy tylko skupić  na Ziemi w czasie 180 sekund nasza planeta wyparowałaby całkowicie w przestrzeni kosmicznej. Co by się z Ziemią stało gdybyśmy ją przenieśli w rejony orbity Plutona. Tam gdzie Pluton  się znajduje Ziemia otrzymywałby 1600 energii mniej energii niż obecnie otrzymuje ją od Słońca. Skutek  byłby przykry w atmosferze  ziemskiej nastąpiłoby zamarznięcie pary wodnej co spowodowałoby do opadów kryształków lodu. Temperatura nie byłaby może niska ponieważ z wnętrza Ziemi promieniowałoby ciepło ale nie na tyle aby było dla mieszkańców Ziemi komfortowe. Temperatura na powierzchni  byłaby  na tyle niska, a krajobraz zmieniłby  się nie do poznania jaki obecnie występuje na Ziemi. Nie byłoby mowy o jakimkolwiek życiu utrzymujące się na powierzchni.  Bez przeszkód w atmosferę ziemską wlatywały by meteory, które z większości z nich dolatywałyby do jego powierzchni. Temperatura w najcieplejszych regionach wynosiłaby -120*C w pozostałych -160*C. Teraz  gdybyśmy naszą Ziemia umieścili na orbicie Merkurego otrzymywałaby 13 krotnie większa energie od Słońca. Temperatura powierzchni wzrosłaby na tyle, że wyparowałyby wody oceanów i mórz  tworząc coraz bardziej gęstszą  atmosferę. Powierzchnia Ziemi stałaby się wyjałowioną planetą pozbawiona jakiegokolwiek życia w najchłodniejszych rejonach biegunach temperatura wynosiłaby +50*C  na równiku i strefach zwrotnikowych dochodziłaby do 300*C-350*C.