Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 12:04 (Data juliańska: 2459003.003)
P= -14.70°   Bo= -0.46°   Lo= 206.15°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE - HISTORIA OBSERWACJI PLAM SŁONECZNYCH cz.(13/55)


05-12-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE  - HISTORIA OBSERWACJI PLAM SŁONECZNYCH cz.(13/55)

Plamy słoneczne to najbardziej widowiskowe szczegóły na jego tarczy. Możemy je obserwować wizualnie kiedy zadbamy o bezpieczeństwo naszego wzroku stosując odpowiednie ciemne filtry na obiektywie lunety czy teleskopu. Również  bezpośrednia obserwacja poza okularem teleskopu tworzymy na  ekranie słonecznym  obraz Słońca. W czasach kiedy nie znano lunety gołym okiem od momentu kiedy w kronikach zapisywano   pojawianie się plam słonecznych do końca XVIII wieku obserwowano ich blisko 100 razy. Chodzi tu o duże grupy plam jak i też tych pojedynczych występujące  na tarczy słonecznej. Plamy słoneczne jak się przypuszcza obserwowali już w starożytności ale zapiski pochodzą ze starych kronik chińskich. Chińczycy uważnie przyglądali się Słońcu. Zapiski obserwacji Słońca znajdują się w kronikach angielskich marynarzy obserwacje plam odnotowali także ruscy kronikarze z Kijowa. Istnieją również opisy  ze Skandynawii kiedy to Słonce ledwo co wzbijał się nisko nad tamtejszy horyzont w czasie przesileń zimowych. W tym czasie nikt oczywiście  systematycznych obserwacji Słońca nie wykonywał były to przypadkowe zapiski to co przypadkiem zauważono  na jego tarczy. Ciemne plamy widoczne z Ziemi były tłumaczone w sposób ludzkiej wyobraźni tłumaczono zazwyczaj, że stanowią  one cienie nieznanych planet lub są to wyrwy w tamtejszych słonecznych chmurach. Włoski astronom i fizyk Galileusz  po raz pierwszy obserwował  plam słonecznych przez swoją skonstruowaną lunetę. Jednak dopiero później w XVIII wieku rozpoczęto  obserwację w sposób systematyczny jego powierzchnię. Powoli zaczęto rozumieć procesy jakie w nim  zachodzą.