Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:18 (Data juliańska: 2459002.971)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.57°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – ANALIZA FOTOGRAFICZNA OBSERWACJI cz. (12/55)


01-12-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – ANALIZA FOTOGRAFICZNA OBSERWACJI cz. (12/55)

Nasze dzienna gwiazda świeci tak silnie na ziemskim niebie gołym okiem nie  jesteśmy w stanie bezpośrednio na nie patrzeć. Istnieją za dnia takie momenty ale na chwilę kiedy bez trudu gołym okiem zaobserwujemy jego tarczę. Zdarza się to przy wschodzie i zachodzie Słońca jego tarcza wówczas wydaje nam się większa ale tylko pozornie ponieważ zawsze jest jednakowa.  Dzieje się to tak dlatego, że przy wschodzie i zachodzie nasza atmosfera ziemska  działa jak soczewka „gazowa”, która pozornie go powiększa i przygłusza skutecznie  jego silny blask. W niektórych także okrasach kiedy Słońce znajduje się w maksimum swoje aktywności  w tym czasie możemy gołym okiem obserwować większe grupy plam  słonecznych. To co widzimy na jego powierzchni to fotosfera najbardziej zewnętrzna jego warstwa. Kiedy jest potrzeba obserwowania więcej jego szczegółów na powierzchni trzeba użyć teleskopów musimy zastosować odpowiednie ciemne filtry słoneczne , skutecznie one  chronią wzrok przed silnym blaskiem. Trzeba pamiętać obserwując  Słońce jego wizualne obserwacje nie są tak dokładne ponieważ dochodzi tu czynnik ludzki i przy dużej liczbie plam i grup słonecznych niezależnie  dwóch czy trzech obserwatorów dokonują  obserwacje podobnymi teleskopami uzyskają niekiedy  odmienny wynik . Najlepsza metoda dokonywania obserwacji jest jego fotografowanie. Odpowiedni sprzęt teleskop + aparat fotograficzny nadaje się do przeprowadzania fotografii później  należy dokonać badawczej analizy zdjęcia. Najlepiej w aparatach fotograficznych  przy fotografowaniu stosować małe czułości z czasem ekspozycji 1/500 – 1/1000 sek..