Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 10:00 (Data juliańska: 2458720.917)
P= 19.16°   Bo= 7.03°   Lo= 326.77°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – JASNOŚĆ ABSOLUTNA cz. (31/55)


31-01-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – JASNOŚĆ ABSOLUTNA cz. (31/55)  Astrofizycy ogłaszając swoje teorie przekonani swej pewności w 100% ponieważ bardzo szybki i radykalny postęp  w fizyce jądrowej i kwantowej jaki dokonał się na przełomie XX/XXI wieku mogli ogłaszać naukowe spostrzeżenia. Nowe fakty naukowe i obserwacyjne dostarczają  coraz to nowych argumentów świadczących o słuszności  ewolucji Słońca i gwiazd.  Obserwując nasze Słońce najbliższą gwiazdę wiemy o nim no prawie wszystko i podstawa, że przeszłość i przyszłość heliofizykom jest doskonale znana. W takim stanie nauki i prawidłowego rozumowania  dotyczącego przyszłości naszego Słońca  teoria jest pewna. Cofnijmy się jeszcze raz do przeszłości o jakieś 4,5-5,0 mld lat w naszej Galaktyce zapewne takich obłoków materii międzygwiezdnych było mnóstwo. Heliofizycy i astrofizycy  są zgodni, że masa obłoku międzygwiezdnego z którego powstawało Słońce nie wiele różniła się  od masy dzisiejszego Słońca. Skład chemiczny też był taki sam ale więcej jednak było wodoru. Kurczenie się takiegoż obłoku musiało trwać dość krótko w skali kosmicznego czasu przypuszcza się, że okres to 30 – 50 mln lat. Jest już masa odpowiedni skład chemiczny ciśnienie i temperatura teraz tylko samoczynny „zapłon”  reakcji termojądrowej ten moment przez heliofizyków nazywany jest terminem zerowym lub wieku zerowego. Kiedy to wszystko się zaczęło już jednorodna gwiazda ponieważ zaczyna  produkować energię i światło obliczenia wykazały posiadała rozmiar 80% obecnego promienia ( w tym czasie wynosił on  ok 560 tyś km. ). Obliczono również  jej jasność absolutną  oszacowano ją na +5,02 mag.  obecnie ona wynosi +4,83 mag. Wielkość absolutna mówi nam o mocy natężenia gwiazdy. Gwiazdy słabsze mogą być na sferze niebieskiej jaśniejsze od tych mocniejszych. Gwiazdy mogą znajdować się tysiące lat świetlnych od tych słabszych ale ich jasność ze względu na ogromna odległość może być znikoma na sferze niebieskiej. Nie jest to wskaźnik mówiący nam prawdę o mocy  natężenia blasku gwiazdy.

Podstrona w budowie.