Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 14:51 (Data juliańska: 2458654.119)
P= -7.94°   Bo= 1.51°   Lo= 130.39°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – JEGO ENERGIA cz.(22/55)


05-01-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – JEGO ENERGIA cz.(22/55)

W centrum naszej dziennej gwiazdy zachodzą reakcje, które są marzeniami dla fizyków coś stworzyć podobnego w warunkach laboratoryjnych.  Energia pozyskiwana jest na drodze przemian syntezy termojądrowej i natychmiast transportowana  do jak najbardziej zewnętrznych  warstw Słońca.  Jednak czas w jakim ona tam  dotrze jest niesamowicie długi potrzebuje 10 milionów  lat  od momentu jej produkcji do całkowitego rozładowania . Głównym budulcem materii słonecznej jest wodór prawie 74 % stanu nasza gwiazda jego zawiera 25% to  hel,  pozostała pierwiastki na poziomie 1% to mieszanina żelaza, wapnia, tlenu. Od miliardów lat kiedy Słonce powstało przez cały ten okres wydziela ciepło i światło. Ponad jeszcze sto lat temu wierzono, że Słonce drga czyli rozszerza się i kurczy stąd pozyskuje swoją energie. Nie są tak znaczące drgania ale wystarczające aby taką właśnie energie pozyskać. Ta teoria szybko upadła i nie została przyjęta. Obecnie nauka o Słońcu i modelowaniu jego wnętrza stoi na wysokim poziomie i wiemy skąd ta energia się bierze. Zachodzące tam reakcje termojądrowe przy spalaniu w czasie tylko jednej sekundy 564 milionów ton wodoru zamienia się w 560 mln to helu. Deficyt 4 milionów ton zostaje wypromieniowany w postaci energii cieplnej. W ciągu jednej sekundy Słonce traci na swojej wadze właśnie 4 mln ton swojej materii. Nie ma się czego obawiać paliwa słonecznego jeszcze starczy na jakieś 4-5 mld lat. Przez najbliższe miliony lat ani jego  jasność i  moc nie ulegnie zmianie. Słońce świecić nam będzie  na niebie na takim poziomie co obecnie. Tysiąc lat w okresie życia Słońca to jak jedna sekunda w życiu człowieka. Ale taki stan nie będzie wieczny i pod koniec swojej ewolucji przemieni się w czerwonego olbrzyma, a później przejdzie w  stadium białego karła.

 

Podstrona w budowie.