Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 12:11 (Data juliańska: 2459003.008)
P= -14.70°   Bo= -0.46°   Lo= 206.09°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – KORONA SŁONECZNA cz. (18/55)


19-12-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – KORONA SŁONECZNA  cz. (18/55)

Ponad chromosferą już od wysokości 10-15 tys. km. uczeni odnotowują gwałtowny i raptowny wzrost temperatury. Przekłada się to również na gęstość materii słonecznej. Na tej wysokość nad chromosfera  zaczyna się atmosfera słoneczna zwana koroną słoneczną. W tej strefie temperatura dochodzi  do 2 mln stopni  Kelwinów. Wskutek turbulencji gazów w koronie słonecznej  wytwarzają się fale akustyczne.  Wydzielają one na  tyle dostatecznej energii, że są w stanie właśnie do tej temperatury ogrzać dolną część atmosfery(korony słonecznej). Dochodzą tutaj inne zjawiska jak siły elektryczne czy też magnetyczne. Temperatura wraz ze wzrostem odległości od powierzchni Słońca  maleje.  Spowodowane jest to już z  mniejsza gęstością gazu. Jak wykryły sondy kosmiczne przekazując nam dane o naszym Słońcu w miejscu gdzie się zaczyna korona słoneczna gęstość cząsteczek na jednym cm sześciennym wynosi od 100-150 mln przy powierzchni Słońca. W odległości 10 mln km można naliczyć 25000 cząsteczek. Podczas całkowitych zaćmień Słońca możemy  przez teleskop obserwować koronę słoneczną poniżej jej chromosferę. Korona najbardziej wyrazista jest przy brzegu ciemnej tarczy zakrywanego Słońca. Świecenie korony zawdzięczamy dzięki zjonizowanym pierwiastków jak żelazo czy wapń. Te pierwiastki najbardziej w dużych ilościach występują pozbawionych swych powłok elektronowych i widoczne są w postaci widma. Nie tylko one są odpowiedzialne za poświatę korony słonecznej również i pył kosmiczny czyli środowisko w jakim Słońce i cały układ słoneczny się znajduje. Pył kosmiczny to tylko poświata rozproszonego światła widoczne w dobrych warunkach pogodowych z Ziemi przed wschodem i po zachodzie Słońca jako światło zodiakalne. To co możemy obserwować bezpośrednio w koronie słonecznej to protuberancje silne wytryski z kondensowanego zjonizowanego gazu.