Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 10:14 (Data juliańska: 2459002.926)
P= -14.73°   Bo= -0.47°   Lo= 207.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – LICZBA WOLFA cz. (6/55)


11-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – LICZBA WOLFA cz. (6/55)

Rudolf Wolf (1816 -1893) był szwajcarskim astronomem i Dyrektorem w Obserwatorium Astronomicznym w Zurichu. Należał do znakomitego obserwatora Słońca, które obserwacje przez niego prowadzone pochłaniały jego do końca. Każda obserwacja prowadzona przez innych astronomów w jego czasach jak i przeszłości nie mogła przejść uwadze. Z historycznych zapisków obserwacji Słońca prowadzonych sprzed 150 czy 200 lat przed nim dokładnie analizował i skrupulatnie liczył. Cofnął się do 1610 roku przeglądają rożne dzienniki obserwacyjne wywnioskował , okres pojawiania się maksymalnej liczby plam wynosi średnio 11,1 lat. Wolf zdawał sobie dobrze sprawę, że dzienniki i zapiski nie odzwierciedlają poprawnych wyników obserwacji. Miał w ręku dość bogaty materiał obserwacyjny ale pragnął aby okres 11,1 letni aktywności słonecznej faktycznie był potwierdzony. Wiedział dobrze o tym każdy kto dysponuje większym teleskopem czy lunetą wyniki obserwacyjne plam słonecznych będą dokładniejsze niż to dokonuje się mniejszym przyrządem astronomicznym. Wymyślił i opracował prosty jednolity sposób wykonywania obserwacji plam słonecznych. W zapiskach i bezpośredni także swoich prowadzonych obserwacji Rudolf Wolf doszedł do wniosku występują takie miesiące kiedy nie ma ani jednej plamy. Po pewnym czasie znowu się pojawiają i ich ilość osiąga liczbę maksymalną. Astronom wprowadził charakterystykę plam pod względem występujących grup i samej ilości w danej grupie. Proponuje i stosuje mnożnik 10 co podnosi w odpowiedni sposób wagę danej grupy. Powstaje w ten sposób liczba Wolfa i nawet gdy jest tylko jedna grupa z jedną plamą liczba ta wynosi 11.