Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:18 (Data juliańska: 2458623.346)
P= -19.66°   Bo= -2.17°   Lo= 177.63°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – OBSERWACJA METODA PROJEKCYJNA cz.(40/55)


05-03-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – OBSERWACJA METODA PROJEKCYJNA cz.(40/55)

Za pomocą stosowania teleskopów o różnych parametrach technicznych miłośnik na ekranie słonecznym uzyskać następujący  obraz jego tarczy.  Przeważnie każdy miłośnik astronomii posiada w powszechnym użytku teleskop o średnicy od 150 do 200 mm i ogniskowej 1000 mm. Przy takiej średnicy i typowym okularze 20 mm aby uzyskać tarczę słoneczną o średnicy  15 cm ekran słoneczny musimy umieścić w odległości 32 cm (to dla teleskopu 150 mm i ogniskowej 1000 mm). Stosując teleskop 200 mm średnicy lustra i ogniskowej 1000 mm o tym samym okularze ekran musi znajdować się w odległości 42 cm wówczas średnica tarczy słonecznej wyniesie 20 cm. Jeżeli tą sztukę  opanujemy przy uzyskiwaniu odpowiedniej średnicy tarczy słonecznej. Czas rozpocząć naukową obserwację i celem  obserwacji jest zaznaczenie wszystkich wizualnych szczegółów, które dostrzeże nasze ludzkie oko. Najlepiej na ekranie słonecznym na papierze umieszczamy kartkę  papieru cyrklem i ołówkiem zakreślonym okręgiem o średnicy rzucanej tarczy słonecznej. Ołówkiem tarcze słoneczną dzielimy na cztery ćwiartki zaznaczając prawidłowe kierunku N i S oraz E i W. Jeżeli będziemy przyglądać się słonecznej tarczy bez trudności stwierdzimy, że centrum jego tarczy świeci znacznie jaśniej niż jego brzegi. Słońce jak wiemy jest ogromną kulą gazową jasność naszej gwiazdy z brzegów jego tarczy dociera mniej intensywnego promieniowania w stosunku perspektywicznego ustawienia obserwatora niż kiedy obserwuje centralne jego rejony. Gdyby taki obserwator znajdował by się  od nas na orbicie 90* od nas i w takiej samej odległości od Słońca stwierdził by, że nam z mniejszą intensywnością świeci nasza dzienna gwiazda. Dla obserwatora umieszczonego centralnie jasność Słońca jest większa od jego brzegów. Okres obserwacji Słońca najlepiej jest wykonywać w momentach najdogodniejszej przezroczystości ziemskiej atmosfery w miejscu obserwatora. Momenty takich obserwacji wypadają w godzinach przed i po południowych. Moment górowania Słońca kiedy nasza gwiazda znajduje się najwyżej nad lokalnym horyzontem zwłaszcza w okresie letnim nie jest to dobrym pomysłem na wykonywanie obserwacji. Mimo nawet dobrej przezroczystości atmosfery przy dość wysokiej temperatury w okresie letnim powoduj turbulencje atmosfery. W takich warunkach na pewno nie będziemy mogli ustawić ostrości obrazu naszej dziennej gwiazdy. J.B.

 

Podstrona w budowie.