Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 10:29 (Data juliańska: 2459002.937)
P= -14.73°   Bo= -0.47°   Lo= 207.02°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – ODKRYCIE HELU cz. (11/55)


29-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – ODKRYCIE HELU cz. (11/55)

Z wykonywania  obserwacji Słońca oczywiście nie rezygnowano wykonywano przy tym liczne fotografie. Przy protuberancjach zaobserwowano jasną pewna linie w pobliżu ciemnej linii D sodu. Jak się okazało był nim nieznany gaz hel,  który dopiero pod koniec XIX wieku zostaje odkryty przez Ramseya w laboratorium chemicznym. Podobnie też było z koroną słoneczną kiedy uzyskano jej widmo słoneczne w 1868 roku. Obserwacje widma korony powtarza C.Young (1834-1908)  odkrywa on  silnie zieloną linię,  astronomowie nazywają ją „koronium” ale później  okazuje się jest to zjonizowane żelazo. Nieznane pierwiastki chemiczne najpierw odkryto na Słońcu dopiero w laboratoriach. Widma słoneczne są  różne dla korony różne dla protuberancji, a inne jeszcze dla chromosfery. Słusznie zauważono na wykonanych zdjęciach całkowitych zaćmień Słońca kształt się zmienia, a jej wielkość uzależniona jest przez ilość plam słonecznych na jego powierzchni. Teraz nadszedł czas nad zastanowieniem się czym jest tak naprawdę Słonce. C.Young podczas zaćmienia odkrywa w  1879 roku tzw. zjawisko warstwy odwróconej. Polega na tym kiedy Księżyc zakrywał całkowicie fotosferę na okres 2-3 sekund całe pole obserwując zaćmienie prze spektrograf wypełniło się jasnymi liniami absorpcyjnymi. Po tym rozgorzała dyskusja na temat gazowej budowy Słońca. Wielkim zwolennikiem Słońca natury gazowej był francuski astronom H. Faye (1814-1902) i uważał .że nieustanie płyną ogromne prądy z jej wnętrza. Chłodniejszy ostudzony już gaz opada ku środkowi, a fotosfera to warstwy skondensowanej chmury w których występują dziury w postaci ciemnych plam.