Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:14 (Data juliańska: 2459002.968)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – POCHODNIE, CHROMOSFERA. cz.(16/55)


12-12-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – POCHODNIE, CHROMOSFERA.  cz.(16/55)

 W  fotosferze Słońca zachodzą ciekawe zjawiska, które występują w  procesie  formułowania się plam chodzi tutaj o tzw. pochodnie.  Twory te  przyjmują postać jasnych pasemek rozciągające  się w rejonach plam. Jego wizualne obserwacje  najlepiej widoczne są na brzegu tarczy słonecznej w rejonach wschodnich lub zachodnich. Ich biały wężykowaty wygląd świadczy o wyższej temperaturze  dochodzących nawet o kilkaset stopni w miejscu otoczenia. Prawdopodobnie za powstawanie pochodni odpowiedzialne są jądra atomowe pierwiastków, które zderzają się w tamtejszym polu magnetycznym ale nie związane z polem samej plamy. Bezpośrednio nad fotosferą znajduje się kolejna warstwa Słońca cienka chromosfera ona jest już rzadsza od fotosfery. Warstwa astronomowie widzą  dlatego,  że na granicy fotosfery i chromosfery zachodzi zjawisko pochłanianie promieniowania światła  w widmie ciągłym. Astronomowie dostrzegają jak na „tacy”  na poziomie widmowym ale wizualna sprawa obserwacyjna  jest już bardziej  trudniejsza. Ponieważ jak obserwować coś co jest przezroczyste. Chromosferę wizualnie możemy obserwować przy całkowitych zaćmieniach Słońca. Współczesne słoneczne teleskopy posiadają takie możliwości, że nie trzeba czekać na całkowite zaćmienia Słońca. Teleskopy te są już w zasięgu finansowym amatorów dokonujących systematycznie  obserwacje Słońca.  Kto nie dysponuje takowym sprzętem musi czekać na całkowite  zaćmienie Słońca. W teleskopie na ciemnym brzegu tarczy zakrytego Słońca przez Księżyc, chromosfera  uwidacznia nam się jako cienka warstwa pofałdowanej materii słonecznej o znacznej przezroczystości. Przyjmuje zazwyczaj na czas trwania całkowitego zaćmienia 2-3 minuty nie dłużej niż ok. 8 minut przepiękny kolor rubinowy. Obserwując w tym czasie widmo słoneczne chromosfery występują grube ciemne linie na jasnym tle. Dowodzi to, że mamy do czynienia z gazem materii bardziej rozrzedzonym. W widmie chromosfery występuje głównie rubinowa linia wodory (H –alfa). Kiedy jednak  mamy dostęp do teleskopu słonecznego i obserwujemy go w widmie (H-alfa) jego tarcza jest rubinowo - czerwona.