Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:59 (Data juliańska: 2458720.916)
P= 19.16°   Bo= 7.03°   Lo= 326.78°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – POGODA KOSMICZNA cz.(35/55)


10-02-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – POGODA KOSMICZNA cz.(35/55)

  Do wykonywania rejestracji cząsteczek, uwięzionych w polu magnetycznym naszej planety szybko odkryto 27-28 dniowa zależność. Chodzi tu okresowy sposób w jaki się powtarza zakłócenia pola magnetycznego odczuwalne przez łączność radiową. Nie chodziło uczonym o cykliczny okres związany z pojawianiem  się ilościowym plam ale płynącego strumienia wiatru słonecznego. Naukowcy doszli do wniosku, że ten okres związany jest z obrotem wirowym Słońca dookoła swej osi. Jeżeli taka zależności intensywności w takim okresie istnieje astronomowie za wszelką cenę chcieli się dowiedzieć co jest tego powodem. Na powierzchni Słońca występują różne złożone procesy, które mają poważny wpływ na przebieg zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego. Do tych procesów zaliczamy  występowanie grup słonecznych, rozbłysków powierzchniowych, dziur koronalnych. Rozbłyski słoneczne współgrają ze sobą z ilościowym pojawianiem się plam słonecznych. Kiedy dochodzi do rozbłysku, który jest źródłem wyzwolenia ogromnych ilości protonów i elektronów z jego powierzchni to taki rozbłysk możemy na Ziemi odczuć dopiero po upływie trzech – czterech dniach. Maksimum  takiej burzy magnetycznej zachodzi  wówczas kiedy Ziemia dostanie centralną porcje cząsteczek. Musi on być przestrzenie centralnie ustawiona w stosunku do tarczy słonecznej. Jeżeli tak się stanie i rozbłyski będą się powtarzać ze względu na występowaniu dużego ośrodka aktywności tj. w tej grupie po upływie jednego obrotu 28 dni taka sama sytuacja będzie miała miejsce. Astronomowie również odkryli ciekawą i tajemnicza zależność podczas zaniku aktywności słonecznej powinno dojść do spadku zakłócenia naszego pola magnetycznego. Niestety jest inaczej zakłócenie nie jest tak intensywne jak przy wzmożonej aktywności. Mimo zaniku pole magnetyczne ulega zakłóceniem w dalszym ciągu przyczyna takiego stanu jest astronomom nieznana. Co powoduje taki stan rzeczy utrzymując zakłócenia pola magnetycznego Ziemi.

Podstrona w budowie.