Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 10:52 (Data juliańska: 2459002.953)
P= -14.72°   Bo= -0.46°   Lo= 206.81°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – PRAWO SŁONECZNE cz.(9/55)


25-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – PRAWO SŁONECZNE cz.(9/55)

Prowadzeniem obserwacji Słońca coraz bardziej interesowało astronomów m/n F. Sporera prowadził on  podobne obserwacje jakie wykonywał Wolf i Carrigton.  F. Sporer ustanowił pewne prawo słoneczne, które brzmi następująco: …” na początku każdego cyklu aktywności plamy pojawiają się w wyższych szerokościach heliograficznych ; w miarę upływu czasu pojawiają się  już coraz w niższych szerokościach, a na koniec w pobliżu równika”… . Trzeba zauważyć, że za nim znikają plamy starego cyklu już w większych szerokościach powstają plamy nowego cyklu, kolejne cykle ze sobą się zazębiają.  Astronom był dobrym obserwatorem Słońca i dobrze zaobserwował, liczba plam na półkuli północnej oczywiście chodzi tutaj o wartości średnie są równe liczbie na półkuli południowej( ale nie zawsze). Po ustaleniu prawa słonecznego astronom  zajmował się zagadnieniem czym są plamy.  Astronomowie obserwując Słonce w XIX wieku są już przekonani,  plamy to  zagłębienia jego powierzchni.  F. Howlett (1820-1907) analizując  wykonane rysunki i przeglądając dziesiątki fotografii plam słonecznych odrzuca zagłębienia słoneczne. Swoją  opinię opublikował pod koniec XIX wieku podważa wysuniętą teorię angielskiego astronoma Aleksandra Wilsona. Wilson w 1769 roku stwierdził obserwując Słońce plamy które pojawiają się na brzegach tarczy słonecznej posiadają wyraźne zagłębienia. Między astronomami wystąpił spór, ale dyskusja upadła ponieważ w innym obserwatorium astronomicznym odkryto na zdjęciach w pobliżu plam jasne płaty wykonane na zdjęciach spektrogramach linie wapnia. Był to początek nowej gałęzi w astrofizyce mianowicie powstała heliofizyka.