Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 10:31 (Data juliańska: 2458720.938)
P= 19.16°   Bo= 7.03°   Lo= 326.49°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – PRZYSZŁOŚĆ cz.(33/55)


05-02-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – PRZYSZŁOŚĆ cz.(33/55)

Ewolucja Słońca trwała i trwać będzie w dalszym ciągu. Kiedy miną następne miliardy lat  Słońce wyniku spalania wodoru straci od 10% - 15% bezpowrotnie swoje paliwo. Po tej stracie  wodorowego paliwa nastąpi zwiększenie rozmiarów naszej dziennej gwiazdy. Na ciągu głównym w diagramie H-R  Słońce zajmie już inne całkiem tam położenie. Temperatura powierzchniowa szybko zmniejszy się o połową przyjmując kategorię czerwonego  olbrzyma. Za czym stanie się czerwonym olbrzymem przejdzie  ona przez stadium  gwiazdy czerwonego podolbrzyma to normalna droga ewolucji aby Słońce stała się właśnie czerwonym olbrzymem. Słońce przyjmie ten stan kiedy osiągnie od wieku zerowego 6 miliardów lat. Jasność absolutna gwałtownie wzrośnie nawet do 150 razy  wielkość absolutna -0,63 mag. Zwiększy również swoje rozmiary nawet 50 krotnie  obecnie. Przy takiej dawce promieniowania i zwiększenia rozmiaru naszego Słońca wszelkie życie na powierzchni naszej Ziemi nie jest możliwe do dalszej egzystencji. Ludzie planety  się przesiedlić  ziemio-podobne planety do zamieszkanie. Jednak w dalszym ciągu zapasy już tak drastyczne będą się zmniejszać wodór całkowicie się wypali pozostanie tylko hel. Od tego właśnie momentu Słońce będzie przechodził proces kurczenia się swoich  rozmiarów wszystko będzie to z jednoczesnym wyrzuceniem zewnętrznej materii słonecznej. Temperatura powierzchniowa i wewnętrza wzrastać będzie gwałtownie do wartości niewyobrażalnych. Hel jego paliwo szybko się skończy i po upływie dalszych 2 miliardów lat Słońce przyjmie postać białego karła. Jeżeli Ziemia przetrwa do tego okresu temperatura spadnie grubo poniżej zera.  W sumie większości gwiazd z ciągu głównego czeka ten sam los.

Podstrona w budowie.