Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 10:01 (Data juliańska: 2458720.917)
P= 19.16°   Bo= 7.03°   Lo= 326.77°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – SKANER SŁONECZNY PARKER SOLAR PROBE cz. (34/55)


08-02-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – SKANER SŁONECZNY  PARKER  SOLAR PROBE  cz. (34/55)

Nasza dzienna gwiazda jest pod każdym względem naukowo interesująca. Można bardzo szczegółowo  ją obserwować  ponieważ naukowcy posiadają najnowsze urządzenia badawcze. Obserwacje wykonywane są  z powierzchni Ziemi, sieć  obserwatoriów astronomicznych wyposażone w specjalne słoneczne teleskopy dostarczając  naukowcom bardzo ogromnych cennych danych. Początek XXI wieku,  obserwacje  Słońca możemy wykonywać za pomocą specjalnych sond kosmicznych umieszczonych poza atmosferą ziemska. Takie słoneczne kosmiczne obserwatoria monitorują przez 24 godziny  na dobę obraz Słońca. Informacje spływające z kosmosu na temat Słońca są już tak precyzyjne niż od danych jakich uzyskujemy z powierzchni Ziemi. Kosmos pozbawiony jest atmosferycznych wad uzyskane dane na temat słońca dochodzą w sposób bezpośredni. W chwili obecnej NASA w stronę Słońca leci  specjalna sonda kosmiczną o nazwie Parker Solar Probe  zanurzy się koronie słonecznej dopiero 2024 roku.  Sonda do powierzchni naszej dziennej gwiazdy jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem na odległość 6 mln km. Dzięki jej  zapewne wiedza o naszym  Słońcu diametralnie wzrośnie. Nigdy nie byliśmy w tak bliskim sąsiedztwie naszej dziennej gwiazdy. Obrazy jakie zostaną przesłane z tak bliskiej odległości od niego na pewno na Ziemię naukowcy pozyskają nowe naukowe dane. Najbardziej co interesuje naukowców to dziury koronalne. Dlaczego ponieważ wiążą się z aktywnością nawet kiedy  na powierzchni nie występują grupy plam słonecznych. Sonda Probe dokona dokładniejszych pomiarów ilości płynących protonów i elektronów z powierzchni Słońca. Ilość wypływu tych cząsteczek ma kolosalne znaczenie na zachowania się ziemskiej magnetosfery, który jest ogromnym parasolem Ziemi. Trzeba podkreślić badania pola magnetycznego Ziemi rozpoczęto już w latach 50-tych XX wieku. Z kolei na początku już lat 60-tych XX wieku uczeni mieli wiedzę o naszym polu magnetycznymi o ilości uwięzionych w nim cząsteczek biegnących po linii sił pola. Startujące sztuczne satelity Ziemi wyposażone były w odpowiednie rejestratory, które mierzyły ilość cząsteczek..

Podstrona w budowie.