Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:22 (Data juliańska: 2458562.974)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.94°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE - WIATR SŁONECZNY cz.(21/55)


31-12-2018 janusz Bańkowski

 

SŁOŃCE -  WIATR SŁONECZNY cz.(21/55)

Słońce to ogromny kocioł atomowy w którym wszystko się dzieje i zachodzi.  Materia z jakiej  ona jest zbudowana  to czysta  plazma. Plazma to nic innego jak  czyli czwarty stan materii i poddawana jest różnym właściwościom i procesom jakie na Słońcu zachodzą. Ogromna gęstość  panująca temperatura powoduje, że stan materii to ciągła jonizacja gazu. Atomy pierwiastków z których Słońce jest zbudowane pozbawione są elektronów. Elektrony w nim tak swobodne,  pomiędzy nimi, a jądrami atomów nie są pod ich wpływami sił.  Oprócz elektronów (ujemnych) i protonów (dodatnich) występują cząstki obojętne niemającego żadnego znaku to neutrony. Taki stan materii słonecznej to tylko plazma w najczystszej postaci. Właściwości fizyczne są różne ponieważ poddawana jest zróżnicowanym ciśnieniu we wnętrzu niewyobrażalnie ogromne, na zewnątrz w koronie praktycznie spada do zera. Badanie  bezpośrednie wnętrza naszej dziennej gwiazdy jest niemożliwe swoja wiedzę opieramy teoretycznie zgodnie z zasadą definicji i równań fizycznych obowiązujących znanych nam praw. Słońce to samoistny obiekt , który produkuje wskutek ogromnej ilości energii światło i ciepło. Jego średnica to 1,4 mln km. co odpowiada 110 globom kuli ziemskiej ustawionej jedna za drugą. Jego masa odpowiada ponad 300 tyś mas naszej Ziemi i jest tak ogromna , że zawarta jest w 99,87% masa całego naszego systemu słonecznego. Mimo, że cyfry porównawcze nas przerażają swoja wielkością okazuje się  Słońce to   przeciętna gwiazda w naszej Galaktyce. Jak już pisałem Słońce to czysty stan materii plazmowej , która poddawana jest pod ogromnym cieśnieniu , temperaturze i upakowanej gęstości. W jego wnętrzu w samym centrum panuje ogromne  temperatura dochodząca  nawet do 20  mln stopni. Na temperaturę napiera ciśnienie rzędu 150-200 miliardów atmosfer, gęstość  przewyższa 8 krotnie gęstość platyny.

Podstrona w budowie.