Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:16 (Data juliańska: 2458720.886)
P= 19.15°   Bo= 7.03°   Lo= 327.17°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE - PIERWSZE OBSERWACJE cz.(3/55)


30-10-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE PIERWSZE OBSERWACJE cz.(3/55)

Obserwacje plam słonecznych przez lunetę rozpoczął niemiecki astronom amator Samuel Heinrich Schwabe (1789-1875) wykorzystując ją tylko do tego celu. Od 1826 roku przeprowadzał systematyczne obserwacje Słońca w swoim obserwatorium Dessau. Był przekonany, że odkryje w pobliżu Słońca nieznaną jeszcze nikomu planetę znajdująca się bliżej niż Merkury. Każdy pogodny dzień liczył plamy na powierzchni Słońca zapisując skrupulatnie w swoim dzienniku obserwacyjnym. Okres obserwacji miłośnika astronomii H. Schwabe obejmuje ponad 40 lat. Na tej podstawie zaobserwowanych i zliczonych plam w różnym przedziale czasu sam dochodzi do prawidłowego wniosku, że liczba plam na tarczy słonecznej zmienia się w przedziale 10 lat osiągając wartość maksymalną. Astronom wyniki w swoich obserwacji zestawił w tablicach z których wynika, że palmy od 1826 roku pojawiały się okresowo. W roku 1828 nie było plam na Słońcu kiedy 5 lat później znowu pojawiły się w większej ilości. Za następne 5 lat w 1838 liczba znowu ich zmalała prawie do zera. Wszystko w obserwacyjnej mrówczej pracy skrupulatnie odnotowywał i w 1851 roku był już pewny, nasza dzienna gwiazda Słońce ma 10 letni cykl aktywności nasilania się plam słonecznych. Z różnych jeszcze wcześniejszych także prowadzonych obserwacji wynikało, całkowity okres pojawiania się plam jest zgodny z obserwacjami prowadzonych przez H. Schwabe. Podkreślić trzeba, że Schwabe prowadził obserwacje plam systematycznie przez długi okres czasu. Opierając się na jego przeprowadzonych obserwacjach cofnięto się jeszcze bardziej w przeszłość. Okazało się, natrafiona na zapiski astronomów kiedy w 1643 i 1715 liczba plam była niewielka. Ostatecznie okres aktywności uśredniono i przyjęto jako 11-letni cykl. Janusz B. 

Podstrona w budowie.