Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:44 (Data juliańska: 2459002.989)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.34°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE - WSPÓŁCZYNNIK WOLFA cz. (7/55)


15-11-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE - WSPÓŁCZYNNIK WOLFA cz. (7/55)

Przy liczbie Wolfa zastosowano tzw. odpowiedni współczynnik  co on oznacza?. Wolfowi chodziło o ujednolicenie obserwacji ilości grup plam i ilości samych plam ich wartości mnoży np. 0,5 czy 2,0. Do dziś w obserwatorium astronomicznym w Zurichu znajduje się luneta oczywiście odpowiednio przeglądana i konserwowana, którą sam Rudolf Wolf przez nią wykonywał obserwacje. Można powiedzieć stanowi ona  odpowiedni wzorzec  normując wszystkie prowadzone obserwacje plam słonecznych i ich grup. Teraz od niezależnych  prowadzonych  obserwacji powierzchni Słońca przez innych obserwatorów należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla każdego innego instrumentu astronomicznego przez, który dany obserwator  wykonuje swoją obserwację. Chodzi tutaj ,żeby średnia faktyczna ilość plam i ich grup czyli tzw. liczba Wolfa nie odbiegała od normy. Dlaczego ?  ponieważ większym teleskopem o większym obiektywie jesteśmy w stanie naliczyć większą liczbę  ilości  grup i plam niż stosując mniejszy. Teraz kiedy porównamy ilość plam do instrumentu wzorcowego jakim jest luneta w obserwatorium zuryskim zaobserwowano przez nią  grupy i plam stosujemy  odpowiednie współczynniki. Prowadząc systematyczne obserwacje wyliczając liczbę Wolfa do średniej ich wartości umieszczając je na wykresie odczytamy cykliczne zamiany wartości liczb będące  cyklicznymi wahaniami.