Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 21:18 (Data juliańska: 2458623.388)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.08°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca – przepowiednia aktywności cz.(42/55)


11-03-2019 Janusz Bańkowski

Słońca – przepowiednia aktywności  cz.(42/55)

Generalnie obserwując Słońce jego powierzchnię w mniejszych grupach w których występują plamy połączone wspólnym półcieniem ich wspólne „małżeństwo”. Taki związek nie trawa dłużej jak 10-12 dni , a nawet i krócej. Zostają one rozłączone tworząc oddzielne plamy połączone jedynie szeregiem małych plam i plamek otoczone nikłym półcieniem.  Sama dynamika ruchu plam słonecznych w grupach jest bardzo ciekawa jak i również jej główny „tranzyt” przemieszczania ze  wschodu tarczy w kierunku zachodnim.  Astronomowie stworzyli odpowiednią różnoraką skalę kategorii oznaczając poszczególne typy  ich grup dużymi i małymi litrami. Oczywiście nie będę tutaj typów kategorii przedstawiał. Każdy zainteresowany tym zagadnieniem  może wejść na stronę Sekcji Obserwatorów Słońca PTMA tam znajduje się szablon poszczególnych typów grup słonecznych przyporządkowanej każdej literze. Można wyrazić ogólną opinię,  że małe  grupki pod względem ich rozmiarów w sumie nie sprawiają kłopotów przyporządkowania jej odpowiedniej kategorii. Natomiast w grupach pod względem rozmiarów przeciętnych prowadząc systematycznie obserwacje trzeba się troszkę „ na kombinować” oczywiście w prawidłowy sposób aby z doby na dobę określić jej kategorię. Kategorie odpowiednich grup plam to sprawy w sumie statystyczne i za razem porządkowe. Astronomowie obserwując naszą dzienną gwiazdę w sumie monitorując ja przez 24 godziny na dobę z Ziemi mają już duże o niej wiedzę. Wiedzą jak się zachowują grupy w jakich mniej więcej kategoriach będą się pojawiały rozmiarach i szerokościach heliograficznych. W jakich odstępach przypada okres minimalnej i maksymalnej aktywności słonecznej. Na podstawie takich obserwacji w pewnym stopniu mogą przewidzieć choć z mniejszą dokładnością maksima następnych 2-3 aktywności Słońca  z ilością grup słonecznych. Werdykt  do końca nie jest nam wiadomy  jak się zachowa Słońce. Zawsze podobnie analogowo występuje problem  przepowiadanie pogody w danym rejonie na powierzchni Ziemi. J.B

 

Podstrona w budowie.