Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 13:32 (Data juliańska: 2459116.064)
P= 25.31°   Bo= 7.00°   Lo= 151.10°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce – długość heliograficzna cz.(53/55).


23-04-2019 Janusz Bańkowski

Nasze miłośnicze obserwacje naszej dziennej gwiazdy mogą podnieść większa rangę naukową kiedy wraz z pojawieniem się plam będziemy wyznaczać współrzędne heliograficzne.  Do tego rodzaju obserwacji służy układ współrzędnych. Długość heliograficzną oznaczona jest przez  λ szerokość β. Szerokość heliograficzna przez znak (+) oznacza półkulę północną (-) południową. Jeżeli chodzi o długość sprawa przedstawia się troszeczkę inaczej  mianowicie ta współrzędna jest od południka zerowego liczonego od 0* do 360*. Południk zerowy jego wartość 0,00* przyjęto z dniem 01 stycznia 1854 roku o godzinie 12,00 UTC. Tarcza słoneczna południkiem w tym momencie czasu podzielona była na dwie połowy. Południkiem zerowym niekiedy nazywany jest południkiem Carringtona angielskiego astronoma, który prawidłowo podał jego definicję.  Chodziło tutaj kiedy przyjęto na południk zerowy Słońca przechodził przez węzeł wstępujący w stosunku do jego równika.  Później zauważono, że południki odbiegają od normy. Dlaczego ? współrzędne heliograficzne grup plam słonecznych mimo, że znajdującym się w centrum tarczy słonecznej na jednym wspólnym południku po upływie 24-48 godzin maja inne wartości współrzędnych heliograficznej. Przyczyna jest prosta Słońce to ogromna kula gazowa materii o średnicy 1,4 mln km jej poszczególne warstwy szerokości heliograficznej wirują z rożna prędkością. Nasze Słońce nie zachowuje   się jak ciało sztywne, które niezależnie od szerokości wiruje z ta sama prędkością kątową. Tutaj astronoma angielski znakomity obserwator Słońca Carrington przyjął, że do szerokości 18* południk porusza się z prędkością 14,2* na dobę. Powyżej 18* szerokości heliograficznej prędkość jest już mniejsza o cały 1* (13,2*/db.) Wówczas do wyznaczania współrzędnych plam słonecznych należy wprowadzać poprawki i zwracać uwagę na jakiej szerokości heliograficznej dana plama się znajduje.