Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 13:41 (Data juliańska: 2459116.070)
P= 25.31°   Bo= 7.00°   Lo= 151.02°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce – jej obrót Słoneczna cz.(54/55)


26-04-2019 Janusz Bańkowski

Słońca jako kula gazowa o ogromnych rozmiarów wiruje z prędkością obrotową od 25 do 28 dni i jego oś obrotu wokół której wiruje nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki wynosi 82,45*. Takie nachylenie osi obrotowej  Słońca powoduje, że nieraz widoczny jest  jego biegun północny lub południowy. Zmiana widoczności biegunów jest opisywana w cudzysłowie ponieważ nikt nie zaobserwuje fizycznie północnego czy południowego jego bieguna wokół którego wiruje nasza dzienna gwiazda. Zmiana nachylenie biegunów Słońca dokonuje się co pół roku maksymalne odchylenie bieguna północnego przypada na dzień  8 września. Później sytuacja powoli się zmienia chowa się biegun północy wychyla się południowy. Maksymalne jego odchylenia 7,25* przypada 7 marca natomiast 7 grudnia i 8 czerwca oba bieguny ustawiają się na jednej linii. W sumie do wyznaczania współrzędnych heliograficznych poszczególnych plam wystarczy 8 siatek ze współrzędnymi. Obserwatorzy wyposażenie są w odpowiednie siatki ortograficzne  , którzy pokrywają tarczę słoneczna na ekranie rzutowanego obrazu. Cienkim rysikiem ołówka rysują zarys poszczególnych plam. Na podstawie wykonanego rysunku odczytują ich współrzędne heliograficzne tutaj dokładność wystarczająca jest do jednego stopnia. Każdy astronomiczny rocznik kalendarz astronomiczny podaje przy efemerydzie Słońca trzy najważniejsze fizyczne parametry.  Jednym z nich jest kąt P , który określa nam położenie bieguna północnego i południowego od koła deklinacyjnego na wschód znak (+) czy na zachód (-). Wartość kąta P wach się w przedziale (-+26,3*).  Największe wartości ze znakiem plus osiąga 06 kwietnia minus 15 października.