Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 13:39 (Data juliańska: 2459114.069)
P= 25.07°   Bo= 7.06°   Lo= 177.43°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce – określenie wielkości plam cz.(51/55)


15-04-2019 Janusz Bańkowski

Słońce – określenie wielkości plam  cz.(51/55)

Wyznaczanie rozmiarów plam słonecznych ma ogromne znaczenie naukowego. Astronomowie w ten sposób wiedzą jaką powierzchnię tarczy zajmują. Obecnie pod względem naukowym astronomowie więcej uwagi kieruję na obserwację kierunkową wycinkową Słońca. Obserwacje poszczególnych dniach nie skupiają się na Słońcu jak całości tylko na jego wycinku skrawku tam gdzie zachodzą najciekawsze aktualne jego procesy. Chodzi tu o rozbłyski powierzchniowe, protuberancje, przemieszczanie się grupy słonecznej ruch  i ich  dynamikę. Tutaj rola miłośnika astronomii prowadzącego systematycznie obserwacje Słońca  jest ogromna. Astronomowie nie zajmują się Słońcem jako obiektem całościowym lecz dane o nim czerpią od miłośników astronomii. Powróćmy jednak do wyznaczenia rozmiarów poszczególnych plam. Najlepiej  jak już pisałem odrysować okrąg na papierze milimetrowym o średnicy 100 mm i dopasować jego rzutowany obraz do jego tarczy. Przy ogniskowej teleskopu 1000 mm i zastosowaniu okularu 20 mm ostry obraz otrzymamy umieszczając go w odległości 22 cm. Oczywiście znamy dokładnie średnice  naszej dziennej gwiazdy i przy rozmiarze tarczy 100 mm jeden milimetr w tej skali ma 13906 km. tj. ok. 14 tyś. km. Teraz licząc milimetry wzdłuż i wszerz danej plamy szybko ustalimy jej rozmiar. Miłośnicy astronomii mogą również korzystać już z gotowych wzorów tj. specjalnego szablonu który przedstawia tarczę słoneczną podzieloną czterema kolumnami. Środkowa III kolumna przedstawia rozmiar kategorii danej  plamy porównujemy ją z rozmiarem tej kolumnie. Ustaliliśmy, że jedna z plam ma rozmiar kategorii 3,5 tj. 3,9 x większa od średnicy naszej planety jej rozmiar tj. ok. 50 tyś. km. Kątowy rozmiar na powierzchni tarczy wynosi 67’’ to praktycznie już zaraz po wschodzie lub tuż przed zachodem Słońca powinna być widoczna gołym okiem. Również z szablonu odczytamy, powierzchnia jej wynosi 612,5 milionowej jej części powierzchni widocznej tarczy od strony zwróconej ku Ziemi.