Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:59 (Data juliańska: 2458994.958)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce - wyliczenie liczby Wolfa Słoneczna astronomia cz. (47/55).


02-04-2019 Janusz Bańkowski

Głównym celem obserwacji Słońca wykonywanych przez miłośników astronomii jest wyznaczenie liczby Wolfa. Liczba Wolfa to wyrażony i  usystematyzowany rodzaj obserwacji, którego łatwo jest ja wyznaczyć. Przed liczbą Wolf zliczano wszystkie plamy jakie widoczne są na tarczy słonecznej podczas każdej obserwacji danego dnia. Liczby tylko stanowiły wartości, które nie charakteryzowały  w jakiś szczególny sposób aktywność słoneczną. Dopiero szwajcarski astronom Rudolf Wolf (1816-1893) dyrektor obserwatorium astronomicznego w Zurichu postanowił w sposób bardziej przejrzysty pogrupować plamy słoneczne. Wartości ich nazwano później liczbą Wolfa obserwując je przez lunetę o średnicy obiektywu 80 mm i ogniskowej 1100 mm. To co widział przez swoją lunetę na powierzchni tarczy słonecznej skrupulatnie zapisywał. Przyrząd ten przez 100 lat był narzędziem wzorcowym przez którego każdy obserwator Słońca używał swojej lunetę o tych samych technicznych parametrach średnicy obiektywu i ogniskowej. Jeżeli przyrząd był mniejszy lub większy trzeba było do wyznaczenia liczby Wolfa zastosować odpowiedni współczynnik obliczeniowy. Przyrząd ten do tej pory obowiązuje  ale przez lunetę Rudolfa Wolfa nie wykonuje się już żadnej   obserwacji Słońca. Teraz centrale główną przeniesiono do Brukseli zachowano ten sam parametr liczby Wolfa jak i jego lunety. Rudolf Wolf jako doskonały obserwator Słońca podał bardzo prosty wzór obowiązujący już blisko 200 lat, który precyzyjnie wyznacza nam jego aktywność. Każda plamy słoneczne występują w odpowiednich oddzielnych grupach. Plamy słoneczne to odpowiednie skupiska gromadzące się w odpowiednie grupy. Nawet kiedy występuje tylko jedna plama nieposiadająca wokół niej ani jednej plamki zaliczana jest  do grupy. Wzór jest prosty R = 10 * g + f dla przyrządu jakim prowadził obserwacje Rudolf Wolf.