Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 16:46 (Data juliańska: 2459116.199)
P= 25.33°   Bo= 7.00°   Lo= 149.32°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 15-06-2020 rok godz. 06:50  UTC  nr 08/108/cze/1408


15-06-2020 Janusz Bańkowski

 

Koniec tranzytu grupy 2765 pisałem około dwóch tygodni temu jak wytrzyma grupa do  ok. 16-17 czerwca przejdzie na druga stronę tarczy słonecznej. Jutro już nastąpi właśnie ten moment. Oczywiście grupa znacząco zmniejszyła swój powierzchniowy rozmiar. W maksymalnym  swoim obszarowym powierzchniowo  wynosiła 130 mln części tarczy jej powierzchni.  W sumie nic się  na Słońcu przez ostatnia dobę nie zmieniło jedyna dominujące grupa słoneczna 2765 znajduje się coraz to bliżej wschodniego brzegu. Plama widoczna jest na zdjęciach SDO, amatorski  teleskop tego obszaru nie wykazuje jedynie widoczne są nikłe ślady w tym samym miejscu pochodni. Liczba Wolfa R=0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).