Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-03-30    Czas UT: 01:22 (Data juliańska: 2458938.557)
P= -26.07°   Bo= -6.63°   Lo= 337.82°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  20-10-2019 rok godz.06:30 UTC  nr  18/207/paź/1266


20-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Długi okres bez grup  słonecznych czyni jego powierzchnię monotonią   pod względem wizualnym, liczba Wolfa w takim przypadku jest jedna R=0.  fot. J. Bańkowski teleskop Sky-W 90/900.