Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-29    Czas UT: 18:28 (Data juliańska: 2458878.269)
P= -11.00°   Bo= -5.80°   Lo= 52.08°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  20-10-2019 rok godz.06:30 UTC  nr  18/207/paź/1266


20-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Długi okres bez grup  słonecznych czyni jego powierzchnię monotonią   pod względem wizualnym, liczba Wolfa w takim przypadku jest jedna R=0.  fot. J. Bańkowski teleskop Sky-W 90/900.