Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-08    Czas UT: 09:37 (Data juliańska: 2459069.901)
P= 13.79°   Bo= 6.29°   Lo= 40.91°   Carr. Rot 2233
Przejdź do generatora efemeryd

Zjazd SOS PTMA


25-10-2015

Minęły już 3 lata od kiedy reaktywowaliśmy Sekcję Obserwacji Słońca PTMA. Baza stałych obserwatorów się ustabilizowała i czas pomyśleć o zorganizowaniu I Zjazdu SOS PTMA. Szukamy zatem ośrodka, w którym byłaby w miarę tania dostateczna ilość miejsc noclegowych, a także możliwość zorganizowania prelekcji multimedialnych. Fajnie gdyby ośrodek dysponował miejscem do przeprowadzenia obserwacji Słońca. Na zjazd przeznaczylibyśmy dwa dni. W pierwszym dniu omówilibyśmy sprawy sekcji i obserwacje. Drugi poświęcony byłby na prelekcje dotyczące naszej dziennej gwiazdy zaproszonych gości oraz nasze wystąpienia. Jak już powyżej wspomniałem na prelekcje chciałbym zaprosić profesjonalistów i popularyzatorów astronomii. . Mam nadzieję, że Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii przyłączy się do nas i wesprze nas finansowo, oczywiście w miarę ich możliwości. Na pewno zorganizujemy to w przyszłym roku. Datę i czas oraz miejsce podamy w późniejszych komunikatach. Może macie swoje propozycje co do czasu i miejsca zjazdu. Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel