Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-05-26    Czas UT: 19:48 (Data juliańska: 2458265.325)
P= -17.32°   Bo= -1.32°   Lo= 222.85°   Carr. Rot 2204
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-12-2017 rok 08:45 UT nr. obserw. 03/171/gru/839


10-12-2017

Słońce minimum swojej aktywności cisza na powierzchni pod względem wizualnym w zakresie światła widzialnego Liczba Wolfa R = 0 i palmo-twórczości SN = 0.