Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-05-26    Czas UT: 19:49 (Data juliańska: 2458265.326)
P= -17.32°   Bo= -1.32°   Lo= 222.84°   Carr. Rot 2204
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-11-2017 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 10/167/lis/835


25-11-2017

W samym centrum na szerokości heliograficznej +11*N mała grupka dwie plamy otoczone są nikłymi półcieniami. Słońce podniosło swoją aktywność do R = 17 i SN = 25 moim zdaniem długi stan aktywności nie utrzyma się na powierzchni (słaba strukturalnie).