Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 15:06 (Data juliańska: 2458414.129)
P= 25.71°   Bo= 5.28°   Lo= 55.95°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.