Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-16    Czas UT: 00:24 (Data juliańska: 2458499.517)
P= -4.99°   Bo= -4.61°   Lo= 10.71°   Carr. Rot 2212
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.