Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:01 (Data juliańska: 2458322.459)
P= 7.03°   Bo= 5.04°   Lo= 186.70°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.