Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-06-21    Czas UT: 10:02 (Data juliańska: 2458290.918)
P= -7.04°   Bo= 1.75°   Lo= 244.13°   Carr. Rot 2205
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.